Oscar Ödülleri ABD ve Dünya’da önemli bir olay olarak yaşanan ve bütün dünya TV’lerinde canlı olarak yayımlanan Oscar Ödül töreni ve sonuçlarının halkımız tarafından ne derece ilgiyle takip edildiği araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Türk televizyon kanallarında hem canlı hem de tekrarlarının yayınlanmasına rağmen Oscar ödülüne layık görülen filmin ismini halkın sadece %1,4’ü doğru olarak hatırlamıştır. Ayrıca Oscar ödülüne...
İstanbul’da yapılan araştırmada, katılımcıların %49,1'i hayatından memnun olduğunu; %46,6'sının ise memnun olmadığını belirlenmiştir. Ocak 2010 tarihinde Türkiye genelinde yapılan araştırmada hayatından memnun olanların %51,5 olduğu düşünüldüğünde; İstanbul’da ikamet eden vatandaşların hayattan memnuniyet oranı ülke geneline benzemektedir. Araştırmaya katılan İstanbul halkının yarısı her ne kadar hayatından memnun olduğunu ifade etse de,...
Siyasal Tepkiler İstanbullu seçmenlerin %17,1’i mevcut siyasi partiler içinde oy verecekleri bir parti bulamadıkları için sandığa gitmediği veya geçersiz oy kullandığı belirlenmiştir.  Ayrıca %31,5’lik bir seçmen kitlesi daha önce oy verdiği ve ideolojisini beğendiği halde aynı siyasi partinin liderini veya adayını beğenmediği için bu partiye oy vermediğini ifade etmektedir. Seçmene bu gerekçe ile oy vermediği partinin hangisi olduğu...
Ordunun kendi içerisindeki darbe heveslileri ile yerince mücadele ettiğine inananların oranı (%46,5) ile bu kesimlerle yeterli mücadelenin yapılmadığına inananların oranı (%47,2) birbirine çok yakındır. Genelkurmay Başkanı’nın “ordu demokrasiye ve hukuka bağlıdır” sözünü defalarca dillendirmesine rağmen katılımcıların bu söze yeterince güveni olmadığı anlaşılmaktadır. Bu konuda 6 ay önceki araştırma sonucu ile bugünkü araştırma sonucu birbirine...
Bu araştırmanın temel amacı, son aylarda kamuoyunda tartışmaları devam eden demokratik açılım süreci ve ülkenin ekonomik durumu ile ilgili halkın görüşlerinin tespit edilmesidir. Ayrıca her ay olduğu gibi hayattan memnuniyet, Türkiye’nin gidişatı, partilerin oy potansiyelleri gibi konular da irdelenmiştir. Yaz aylarından itibaren gündemden hiç düşmeyen demokratik açılım veya Kürt açılımı şeklinde etnik hakların genişletilmesini ve kültürel...
Araştırmada, Ak Parti Hükümeti tarafından uygulanan dış politikaya ilişkin olarak göze çarpan en önemli husus, halkın hükümetinin yürüttüğü dış politikayı başarılı bulması ve desteklemesidir. Araştırmaya katılanların %12'ü Hükümet’in 2009 yılında izlediği politikayı çok başarılı bulurken; % 41,5’i başarılı, % 33,6’sı başarısız, % 10,5’i ise çok başarısız bulduğunu ifade etmiştir. Araştırma sonuçları halkın dış politikadaki gelişmeleri yakından...
Bu çalışma Citibank ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından yaptırılmıştır. Çalışmanın amacı, Türkiye Kent Nüfusu’nun para yönetimi, finansal hedef oluşturma, harcama planı ve bütçe uygulama, alışveriş ve harcama, borçlanma ve tasarruf alışkanlıklarının tespit...
Bu çalışma Citibank ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından yaptırılmıştır. Çalışmanın amacı, Türkiye Kent Nüfusu’nun para yönetimi, finansal hedef oluşturma, harcama planı ve bütçe uygulama, alışveriş ve harcama, borçlanma ve tasarruf alışkanlıklarının tespit...
Demokratik açılım veya Kürt açılımı son 3 aydır hem siyasal arenada hem de kamuoyunda geniş tartışmalara sebebiyet vermektedir. Söz konusu bu açılıma genel olarak %35,4 oranında tam destek ve %4,6 oranında ise kısmen destek verilmektedir. Buna karşılık, halkın yarıdan fazlası (%51,6) bu süreci olumsuz değerlendirmekte ve açılıma karşı olduklarını belirtmektedirler. Bu açılımı en yüksek oranlarda ‘tamamen ve kısmen’ destekleyenler beklenildiği...
Kürt açılımı ekseninde kamuoyunda geniş tartışmaların yaşandığı süreçte, söz konusu bu açılıma genel olarak %31,6 oranında tam destek ve %21,3 oranında ise kısmen destek verilmektedir. Buna karşılık, halkın %43,8’i bu süreci olumsuz değerlendirmekte ve açılımı desteklememektedir. Bu açılımı en yüksek oranlarda ‘tamamen ve kısmen’ destekleyenler beklenildiği üzere DTP’li (%95,2) ve AK Parti’li (%64,5) seçmenlerdir. Buna karşılık; yine...