İstanbul Halkının Meclis'deki Tartışmaya Bakışı
İstanbul’da yapılan araştırmada, katılımcıların %49,1'i hayatından memnun olduğunu; %46,6'sının ise memnun olmadığını belirlenmiştir. Ocak 2010 tarihinde Türkiye genelinde yapılan araştırmada hayatından memnun olanların %51,5 olduğu düşünüldüğünde; İstanbul’da ikamet eden vatandaşların hayattan memnuniyet oranı ülke geneline benzemektedir. Araştırmaya katılan İstanbul halkının yarısı her ne kadar hayatından memnun olduğunu ifade etse de, bakış açısı bireyselden toplumsal düzleme kaydığında durum değişmekte ve İstanbul halkının ülkenin genel gidişatı konusunda karamsar bir bakış açısına sahip olduğu görülmektedir. Yani kendi hayatı söz konusu olduğunda memnuniyet ve umut katsayısı yüksek olan İstanbul halkı, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve geleceği hakkında daha karamsar ve daha umutsuz bir bakış sergilemektedir. Halkın %60,9'u Türkiye'nin kötüye gittiğini ifade ederken; %32,7'si iyiye gittiğini düşünmektedir. Araştırma bulgularına göre, İstanbul halkının yaklaşık yarısı (% 49,1) bireysel olarak yaşamdan memnun olsa da, Türkiye'nin geleceği ile ilgili olarak daha kötümser (%60,9) bir bakış açısına sahiptir. Araştırmaya katılan seçmenlerin %20,4’ü, Mecliste yaşanan büyük tartışmalardan AK Parti’yi sorumlu tutarken, seçmenlerin %29’u ise MHP’yi sorumlu görmektedir. Seçmenlerin %26,7’sine göre ise yaşananlardan her iki parti de sorumludur. Bu konuda kanaat belirtmeyenlerin oranı %21,7’dir. Araştırmaya katılanların % 36,8’i tartışmalarla ilgili olarak Başbakan R.Tayyip Erdoğan’ın takındığı tavrı onaylarken, %48,7’lik bir kitlenin onaylamadığı ortaya çıkmaktadır. AK Partili seçmenlerin %64,8’i kendi liderlerinin davranışını onaylarken %22,4’ünün onaylamadığı belirlenmiştir. CHP’li seçmenler bu konuda MHP’li seçmenlerden daha yüksek oranda AK Parti liderini sorumlu tutmaktadır. R.Tayyip Erdoğan’ı onaylamayanlar arasında kadınlar erkeklere göre belirgin şekilde daha fazladır. İstanbullu seçmenlerin %64,2’si tartışmalar sırasında Devlet Bahçeli’nin takındığı tavrı onaylamamaktadır. Onaylayanların oranı sadece %17,2’dir. MHP’li seçmenlerin %48.2’si kendi liderlerinin davranışını onaylarken %41’inin onaylamadığı belirlenmiştir.