Bu çalışma Citibank ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından yaptırılmıştır. Çalışmanın amacı, Türkiye Kent Nüfusu’nun para yönetimi, finansal hedef oluşturma, harcama planı ve bütçe uygulama, alışveriş ve harcama, borçlanma ve tasarruf alışkanlıklarının tespit...
Kamuoyunun, Devletinde faaliyet gösterdiği bazı sektörlerdeki kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirilmeleri hakkındaki görüşlerinin ve kamu bankalarının özelleştirilmelerine bakışlarının, bu özelleştirmeler sırasında izlenmesi gereken ideal yöntemin belirlenmesine ışık tutabilecek görüşlerin saptanabilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması Türkiye’nin kent nüfusunu temsil eden, şehirlerde yaşayan, 18 yaşından büyük,...
Bir bankanın kurumsal bankacılık imajının tespit edilmesi amacıyla yapılan araştırmanın alan çalışması 14 ilde toplam 889 kurumsal bankacılık müşterisi ile yüz yüze anket görüşme tekniği uygulanarak...
Bir bankanın bireysel bankacılık imajının tespit edilmesi amacıyla yapılan araştırmanın alan çalışması 14 ilde toplam 1114 bireysel bankacılık müşterisi ile yüz yüze anket görüşme tekniği uygulanarak...
Türkiye ekonomisinde yaygın ve önemli bir yere sahip olan “Küçük Esnaf”’ın bankalarla olan ilişkilerini ve küçük esnafta bankaların imajını ortaya çıkarmaya yönelik olarak yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması, Türkiye’yi temsil edebilecek bir örneklemde 20 ilde bulunan toplam 3762 işletmede yüz yüze görüşme tekniğiyle...
Türkiye ekonomisinde yaygın ve önemli bir yere sahip olan “küçük esnaf” ın genel ekonomik durumunu, ekonomik beklentilerini ve Türkiye ekonomisiyle ilgili konulardaki kanaatlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması Türkiye’yi temsil edebilecek bir örneklemde 20 ilde bulunan toplam 3762 işletmede yüz yüze görüşme tekniği ile...
Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin (KOBİ) genel ekonomik durumunu, KOBİ işletmecilerinin beklentilerini ve Türkiye ekonomisiyle ilgili konulardaki kanaatlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın alan uygulaması, KOBİ’lerin yoğun olarak bulunduğu 20 il merkezi ve ilçelerinde bulunan toplam 2430 işletmede yüz yüze görüşme tekniğiyle...
Türk halkının genel ekonomik durumunu, ekonomik beklentilerini ve çeşitli ekonomik konularla ilgili kanaatlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada NUTS-1 bölgeleme sistemi kullanılmış, araştırmanın alan uygulaması Türkiye’yi temsil eden 12 il merkezinde toplam 2933 kişi ile, yaş ve cinsiyet kotaları uygulanarak, yüz yüze görüşme tekniğiyle...