Şekerbank Bireysel Bankacılık İmaj Araştırması
Bir bankanın bireysel bankacılık imajının tespit edilmesi amacıyla yapılan araştırmanın alan çalışması 14 ilde toplam 1114 bireysel bankacılık müşterisi ile yüz yüze anket görüşme tekniği uygulanarak gerçekleştirilmiştir.