Bu araştırmada, CHP'nin 2010 yılında bedelli askerlik konusunu gündeme getirdiği günlerde, Üniversite Gençliğinin bir bütün olarak askerlik hizmetine ve özellikle bedelli askerliğe bakışı belirlemek amacıyla yapılmıştı. Ancak Mart-Mayıs 2010 sürecinde Hükümet bu konuya sıcak bakmamış ve gündemden düşmüştü. Van Depreminden sonra bu konu, bu defa Hükümet tarafından gündeme getirildi ve şuana kadar bu konu Hükümet tarafından netleştirilmedi. Her...
2008 yılının Ocak ayında, Başbakan’ın Madrid’de yaptığı, üniversitelerde uygulanan türban/başörtüsü yasağının kaldırılması gerektiğine ilişkin açıklamaları Türkiye’de yeni bir hukuki ve siyasal sürecin başlamasına neden olmuştur. Yasa çalışmalarının devam ettiği süreçte ve sonrasında parlamento ve medyada yoğun bir tartışma ortamı oluşmuş ve toplumda belli bir gerginlik ve kutuplaşmaya yol açmıştır. Bu süreçte, üniversitelerdeki baş örtme...
Türkiye’deki üniversite gençliğinin sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik özelliklerinin daha yakından tanınması ve profilinin çıkartılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan çalışması 18 ilde bulunan toplam 30 üniversitede okuyan 4449 öğrenci ile bölüm ve sınıf kotaları gözetilerek yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak...
Pendik ilçesindeki lise gençliğinin değer yapılarının ortaya konulması hedeflenmiştir. Araştırmanın alan uygulaması, Pendik ilçesi sınırları içinde lisede okuyan 2067 öğrenciyle, cinsiyet, lise türü, okuduğu sınıf ve ailenin sahip olduğu sosyo-ekonomik durum kotaları dikkate alınarak yüz yüze görüşme tekniğiyle...