Pendik Lise Gençliği Değer Araştırması
Pendik ilçesindeki lise gençliğinin değer yapılarının ortaya konulması hedeflenmiştir. Araştırmanın alan uygulaması, Pendik ilçesi sınırları içinde lisede okuyan 2067 öğrenciyle, cinsiyet, lise türü, okuduğu sınıf ve ailenin sahip olduğu sosyo-ekonomik durum kotaları dikkate alınarak yüz yüze görüşme tekniğiyle yapılmıştır.