Üniversite Gençliği Araştırması
Türkiye’deki üniversite gençliğinin sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik özelliklerinin daha yakından tanınması ve profilinin çıkartılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan çalışması 18 ilde bulunan toplam 30 üniversitede okuyan 4449 öğrenci ile bölüm ve sınıf kotaları gözetilerek yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak gerçekleştirilmiştir.