Ekonomik Durum ve Beklenti Araştırması “ Esnaf”

Türkiye ekonomisinde yaygın ve önemli bir yere sahip olan “küçük esnaf” ın genel ekonomik durumunu, ekonomik beklentilerini ve Türkiye ekonomisiyle ilgili konulardaki kanaatlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması Türkiye’yi temsil edebilecek bir örneklemde 20 ilde bulunan toplam 3762 işletmede yüz yüze görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir.