Esnaf Banka Araştırması
Türkiye ekonomisinde yaygın ve önemli bir yere sahip olan “Küçük Esnaf”’ın bankalarla olan ilişkilerini ve küçük esnafta bankaların imajını ortaya çıkarmaya yönelik olarak yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması, Türkiye’yi temsil edebilecek bir örneklemde 20 ilde bulunan toplam 3762 işletmede yüz yüze görüşme tekniğiyle gerçekleştirilmiştir.