İstanbullu Seçmenin Arayışı
Siyasal Tepkiler İstanbullu seçmenlerin %17,1’i mevcut siyasi partiler içinde oy verecekleri bir parti bulamadıkları için sandığa gitmediği veya geçersiz oy kullandığı belirlenmiştir.  Ayrıca %31,5’lik bir seçmen kitlesi daha önce oy verdiği ve ideolojisini beğendiği halde aynı siyasi partinin liderini veya adayını beğenmediği için bu partiye oy vermediğini ifade etmektedir. Seçmene bu gerekçe ile oy vermediği partinin hangisi olduğu sorulduğunda %35,6 oranında CHP, % 20,7 oranında Ak Parti ve %8,5 oranında MHP yanıtı alınmıştır.   Bugün seçim olsa, seçmenin önceki seçimde oy verdiği partiye mi, yoksa yeni veya farklı bir partiye mi oy vereceği sorulduğunda, araştırma kapsamındaki seçmen kitlesinin %60'ı aynı partiye oy vereceğini, %13,7'si mevcut başka bir partiye oy vereceğini, %8,4’ü ise yeni kurulan bir siyasi partiyi tercih edeceğini ifade etmektedir. %17,9’luk bir kesim ise bu konuda kararsız bir tutum sergilemektedir. Bu bulgulardan da anlaşılacağı gibi %40 oranında seçmenin daha önce oy verdiği bir partiyi yeniden seçme hususunda isteksiz ve kararsız bir görünüm sergilemektedir.   Sağ ve Sol Seçmenin Siyasi Arayışı Araştırma bulgularına göre gerek iktidardaki Ak Parti'nin gerekse Mecliste grubu bulunan CHP ve MHP'nin oy oranlarında duraklama veya gerilemeden söz etmek mümkündür. Bunun en önemli nedeni; iktidar partisi için ülkedeki ekonomik sıkıntıların devam etmesi ve bir kısım siyasal reformları gerçekleştirememesi iken solda ve milliyetçi sağ kesimlerde ise muhalefet yapış tarzlarına ve parti içi yönetime ilişkin sıkıntıların devam etmesidir. Bu beklenti hem sağ hem de sol kesimde gözlenirken, sol seçmenin arayışı sağa göre daha büyüktür. Sol kesimde yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olup olmadığı sorulduğunda, İstanbullu seçmenlerin %55,4'ü yeni bir sol partiye ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Solda yeni bir partiye  CHP’li seçmenlerin %64,8’i, BDP’li seçmenlerin de %72,4’ü ihtiyaç duymaktadır. Siyasetin sağ kanadı söz konusu olduğunda, seçmenin %37,2’si sağda yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olduğunu belirtirken, %55,6'sı ise ihtiyaç olmadığını düşünmektedir. Sağda yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu MHP’li seçmenlerin %45,3’ü, AK Partili seçmenlerin ise %28,4’ü düşünmektedir. Bu değerlerden de anlaşılacağı üzere solda yeni bir partiye ihtiyaç en çok CHP’li, sağda ise MHP’li seçmenlerdedir.   CHP Sol bir parti midir? İstanbul halkının %53,7’si CHP’yi solda, %16,9’u ise sağda bir parti olarak algılamaktadır. %29,3’lük bir kesim ise bu konuda fikir belirtmemiştir.29 Mart seçimlerinde oyunu CHP’ye verdiğini söyleyenlerin %17,9’u, AK parti’ye oy verdiğini söyleyenlerin %15,3’ü, MHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin %14,4’ü ve DTP’ye oy verdiğini söyleyenlerin %36,2’si CHP’yi sağda bir parti olarak görmektedir.   TDH Türk siyasetine yeni bir değişim getirir mi? İstanbul seçmeni içinde Sarıgül'ün Türk siyasetine bir değişim getireceğini düşünenlerin oranı  %59,2 gibi yüksek bir orana tekabül etmektedir. İstanbullu seçmenin %63,6’sı Sarıgül’ün solun yeni lideri olabileceğini söylerken, aksi kanaatte olanlar %28,4’tür. 29 Mart seçimlerinde CHP’ye oy verdiğini söyleyen seçmenlerin bile %58,2’si Sarıgül’ü solun yeni lideri olabileceğini düşünmektedir. İstanbul halkına Sarıgül’ün önderlik ettiği TDH’nin siyasi yelpazenin neresinde olduğu şık belirtilmeksizin sorulduğunda %37,9’u sol, %22,5’i sağ, %7’si ortada ve %2,5’i ise alevi partisidir şeklinde yanıtlamıştır. %30’luk kesimin ise bu konuda bir fikri yoktur.