Türk Dış Politikasının Yeni Yüzü
Araştırmada, Ak Parti Hükümeti tarafından uygulanan dış politikaya ilişkin olarak göze çarpan en önemli husus, halkın hükümetinin yürüttüğü dış politikayı başarılı bulması ve desteklemesidir. Araştırmaya katılanların %12'ü Hükümet’in 2009 yılında izlediği politikayı çok başarılı bulurken; % 41,5’i başarılı, % 33,6’sı başarısız, % 10,5’i ise çok başarısız bulduğunu ifade etmiştir. Araştırma sonuçları halkın dış politikadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ortaya koymaktadır. İran'ın Türkiye'deki değişen toplumsal algısı oldukça dikkat çekicidir. Başbakan Erdoğan'ın İran'a yönelik yaklaşımını ve bu ülkeye yaptığı ziyareti olumlu bulan halk, bu ülkeyle dostane ilişkilerin kurulmasından yana bir tavır ortaya koymaktadır. Her ne kadar araştırmaya katılanların yaklaşık % 57'si İran'ın nükleer silah sahibi olması olasılığını Türkiye'nin güvenliği açısından tehlikeli bir durum olarak görse de; % 60,2 si nükleer faaliyetlerinden dolayı İran’a yönelik bir ambargo veya saldırı olması durumunda Türkiye’nin buna karşı çıkması gerektiğini düşünmektedir. İran'a yönelik olası bir ambargo ve saldırıya Türkiye'nin destek vermesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise %26’dır. Araştırmaya katılanların %34,7’si İran'ın nükleer askeri güç olmasını Türkiye'nin güvenliği açısından tehlike olarak görmezken, bu konuda fikir belirtmeyenlerin oranı ise %8,6’dır. Halkın % 48,8'lik bir kesimi Batılı ülkelerin karşı çıkmasına rağmen Başbakan Erdoğan'ın İran'a arka çıkan tavrını onaylarken; %42,6’sı Başbakan'ın bu yaklaşımına onay vermemektedir. Geçen yıl dış politikadaki yoğunluğu Avrupa Birliği'nden çok komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine veren Hükümet’in bu tavrı, halkın bakış açısına da yansımıştır. Bugün Türkiye’nin AB üyeliği için halk oylaması yapılsa halkın % 49,7’si Avrupa Birliği için EVET oyu, %34,9’u ise HAYIR oyu vereceğini belirtmektedir. Bu sonuç, AB üyeliğine EVET diyenlerin oylarında bir yıl içinde 5,3 puanlık bir düşüş olduğu ve bu düşüşün “kararsızlar” hanesinde biriktiği anlamına da gelmektedir. Halkın en başarılı bulduğu bakan %9,5 ile Dış İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’dur. Araştırmaya katılan halkın AK Parti Kabinesi'nde en başarılı bakan olarak Ahmet Davutoğlu'nu işaret etmesi de göstermektedir ki, ülkenin dış dünyada daha fazla söz sahibi olması yolunda adım atan hükümetin bu yaklaşımı toplumda yeterince kabul görmektedir. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nu sırasıyla Ali Babacan (%6,6), Bülent Arınç (%6,5), Nimet Çubukçu (%5,6), Recep Akdağ (%5,3), Cemil Çiçek (%3,3) ve Beşir Atalay (%3,2) izlemektedir. Ali Babacan’ın başarı puanındaki 7,1’lik düşüş dikkati çekmektedir.