İzmir Ödemiş Belediyesi’nin hizmetlerinin halk tarafından nasıl algılandığı, belediyeden hizmet beklentilerinin neler olduğu ile belediyenin ve belediye başkanının imajının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması İzmir Ödemiş ilçesini oluşturan 7 semtte, 17 mahallede toplam 1255 kişi ile cinsiyet, yaş ve mahalle büyüklüğü kotaları uygulanarak, yüz yüze görüşme tekniğiyle...
Bir bankanın kurumsal bankacılık imajının tespit edilmesi amacıyla yapılan araştırmanın alan çalışması 14 ilde toplam 889 kurumsal bankacılık müşterisi ile yüz yüze anket görüşme tekniği uygulanarak...
Bir bankanın bireysel bankacılık imajının tespit edilmesi amacıyla yapılan araştırmanın alan çalışması 14 ilde toplam 1114 bireysel bankacılık müşterisi ile yüz yüze anket görüşme tekniği uygulanarak...
Türkiye ekonomisinde yaygın ve önemli bir yere sahip olan “Küçük Esnaf”’ın bankalarla olan ilişkilerini ve küçük esnafta bankaların imajını ortaya çıkarmaya yönelik olarak yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması, Türkiye’yi temsil edebilecek bir örneklemde 20 ilde bulunan toplam 3762 işletmede yüz yüze görüşme tekniğiyle...
Ümraniye sınırları içinde yaşamakta olan insanların, ekonomik durumlarını, komşuluk ilişkilerini, göç edenlerin konumunu, medya kullanım alışkanlıklarını, belediye başkanı ve belediye hizmetleri hakkındaki kanaatlerini ve seçmen davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması İstanbul Ümraniye ilçesini oluşturan 14 mahallede toplam 2499 kişi ile cinsiyet, yaş ve mahalle büyüklüğü kotaları uygulanarak, yüz yüze...
İstanbul Sarıyer Belediyesi’nin hizmetlerinin halk tarafından nasıl algılandığı, belediyeden hizmet beklentilerinin neler olduğu ile belediyenin ve belediye başkanının imajının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması, İstanbul Sarıyer ilçesini oluşturan, 23 mahallede toplam 2668 kişi ile cinsiyet, yaş ve mahalle büyüklüğü kotaları uygulanarak, yüz yüze görüşme tekniğiyle...
Türkiye ekonomisinde yaygın ve önemli bir yere sahip olan “küçük esnaf” ın genel ekonomik durumunu, ekonomik beklentilerini ve Türkiye ekonomisiyle ilgili konulardaki kanaatlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması Türkiye’yi temsil edebilecek bir örneklemde 20 ilde bulunan toplam 3762 işletmede yüz yüze görüşme tekniği ile...
Pendik ilçesindeki lise gençliğinin değer yapılarının ortaya konulması hedeflenmiştir. Araştırmanın alan uygulaması, Pendik ilçesi sınırları içinde lisede okuyan 2067 öğrenciyle, cinsiyet, lise türü, okuduğu sınıf ve ailenin sahip olduğu sosyo-ekonomik durum kotaları dikkate alınarak yüz yüze görüşme tekniğiyle...
Tokat Belediyesi’nin hizmetlerinin halk tarafından nasıl algılandığı, belediyeden hizmet beklentilerinin neler olduğu ile belediye ve belediye başkanının imajının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması Tokat merkezde yer alan 51 mahallede toplam 2111 kişi ile cinsiyet, yaş, mahalle büyüklüğü kotaları uygulanarak, yüz yüze görüşme tekniğiyle...
İstanbul 3. seçim çevresini oluşturan ilçelerdeki belediye ve kamu hizmetlerinden memnuniyet ile belediye başkanlarının imajının belirlenmesi amacıyla mahalle bazında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ak Parti ilçe teşkilatları da araştırma kapsamında incelenmiştir. Araştırmanın alan uygulaması, 3.seçim bölgesindeki tüm ilçelerde toplam 599 kişi ile cinsiyet ve yaş kotası uygulanarak, yüz yüze görüşme tekniğiyle...