Türkiye’de Siyasal Durumu Araştırması, Ocak 2007
“Türkiye’de Siyasal Durum” Araştırması, 2006 yılı sona ermeden Türk Halkı’nın aşağıdaki konular hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Türkiye genelinde Partilerin son oy durumları, AK Parti-politikaları ve hükümetin imajı, erken seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, seçim barajı ve koalisyon, en beğenilen lider, AB ve hükümetin AB politikası ve yeni sosyal güvenlik yasası’nın iptali konularında halkın görüşleri belirlenmiştir. Araştırmanın alan uygulaması Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van Zonguldak, Kırıkkale ve Mardin il ve ilçe merkezleri ile köylerinde (kent-kır nüfusu) 23-29 Aralık 2006 tarihleri arasında toplam 2356 kişi ile cinsiyet, yaş, eğitim, ilçe ve köy kotları uygulanarak, cati (telefonla görüşme) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde + / - % 2,02 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. Cati yönteminde; örneklemde belirlenen illerin il merkezi, diğer ilçe merkezleri ve kırlara ilişkin varolan bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak havuzlardan bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.