Araştırmada İstanbul 2.bölgede siyasi partilerin durumu ve seçmen davranışları analizi ile en beğenilen lider konularında halkın görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada alan uygulaması İstanbul 2.bölge sınırları içinde Bayrampaşa, Beşiktaş, beyoğlu, Eminönü, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 13-16 Mayıs 2007 tarihleri arasında toplam 2651 kişi ile cinsiyet, yaş ve ilçe seçmen sayısı kotaları...
“Türkiye’de Siyasal Durum” Araştırması, 2007 yılı Nisan ayında Türk Halkı’nın aşağıdaki konular hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Nisan ayının önemli olayları, hayattan memnuniyet ve kişisel konularla ilgili kanaatler, Türkiye'deki sayasi partilerin durumu ve seçmen davranışları analizi, Cumhurbaşkanı seçimi ve en beğenilen liderkonularında halkın görüşleri belirlenmiştir. Araştırmanın alan...
“Türkiye’de Siyasal Durum” Araştırması, 2007 yılı Mart ayında Türk Halkı’nın aşağıdaki konular hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Şubat ayının önemli olayları, hayattan memnuniyet ve kişisel konularla ilgili kanaatler, Genelkurmay'ın akreditasyon uygulaması, Kurtlar Vadisinin yayından kaldırılması, 28 Şubat kararları, 1 Mart Tezkeresi, ABD'nin İran'a saldırması durumu, Eyalet Sistemine geçişle ilgili...
“Türkiye’de Siyasal Durum” Araştırması, 2007 yılı Şubat ayında Türk Halkı’nın aşağıdaki konular hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Ocak ayının önemli olayları, hayattan memnuniyet ve kişisel konularla ilgili kanaatler, Hükümetin politikaları ve Türkiye'nin ekonomik durumu, Türkiye genelinde Partilerin son oy durumları, seçmen davranışları analizi, Cumhurbaşkanı seçimi ve en beğenilen liderkonularında ...
“Türkiye’de Siyasal Durum” Araştırması, 2006 yılı sona ermeden Türk Halkı’nın aşağıdaki konular hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Türkiye genelinde Partilerin son oy durumları, AK Parti-politikaları ve hükümetin imajı, erken seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, seçim barajı ve koalisyon, en beğenilen lider, AB ve hükümetin AB politikası ve yeni sosyal güvenlik yasası’nın iptali konularında halkın...
Kamuoyunun, Devletinde faaliyet gösterdiği bazı sektörlerdeki kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirilmeleri hakkındaki görüşlerinin ve kamu bankalarının özelleştirilmelerine bakışlarının, bu özelleştirmeler sırasında izlenmesi gereken ideal yöntemin belirlenmesine ışık tutabilecek görüşlerin saptanabilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması Türkiye’nin kent nüfusunu temsil eden, şehirlerde yaşayan, 18 yaşından büyük,...
Türkiye’deki üniversite gençliğinin sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik özelliklerinin daha yakından tanınması ve profilinin çıkartılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan çalışması 18 ilde bulunan toplam 30 üniversitede okuyan 4449 öğrenci ile bölüm ve sınıf kotaları gözetilerek yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak...
Pendik sınırları içinde yaşamakta olan özürlü vatandaşların genel durumları ile eğitim, meslek ve iş durumlarının, sosyo-kültürel bilgilerinin, tüketim alışkanlıklarının, sağlık durumlarının, bakıma muhtaçlık ve sosyal güvenlik durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması İstanbul Pendik ilçesinde toplam 32 mahallede yaşayan 1945 özürlü ile yüz yüze anket tekniği uygulanarak...
Osmaniye Belediyesi’nin hizmetlerinin halk tarafından nasıl algılandığı, belediyeden hizmet beklentilerinin neler olduğu ile belediyenin ve belediye başkanının imajının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması Osmaniye Belediyesi sınırları içinde, sosyo-ekonomik düzeye göre sınıflandırılmış 4 semtteki 29 mahallede toplam 1386 kişi ile cinsiyet, yaş ve mahalle büyüklüğü kotaları uygulanarak, yüz yüze görüşme tekniğiyle...
İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin hizmetlerinin halk tarafından nasıl algılandığı, halkın belediyeden hangi hizmetleri beklediği ile ve belediyenin ve belediye başkanının imajının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesini oluşturan 14 semtte, 29 mahallede toplam 3117 kişi ile cinsiyet, yaş ve mahalle büyüklüğü kotaları uygulanarak, yüz yüze görüşme tekniğiyle...