Türkiye’de Siyasal Durum Araştırması, Haziran 2007
Türk Halkının Siyasi Partilerin durumuna ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması Adana, Afyon, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Kırıkkale ve Mardin’i içeren 36 ilin merkez ilçe/ilçeleri, diğer ilçeler ve köylerinde (kent-kır nüfusu) 16 - 22 Haziran tarihleri arasında toplam 3070 kişi ile cinsiyet, yaş, eğitim, merkez ilçe, diğer ilçeler ve köy kotları uygulanarak, cati (telefonla görüşme) yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde + / - 1.77 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. Cati yönteminde; örneklemde belirlenen illerin il merkezi, diğer ilçe merkezleri ve kırlara ilişkin varolan bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.