Başörtüsü Yasağı; Ocak 2008
Bu Araştırmanın amacı, 2008 yılının ilk ayında gündeme gelen üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılması için başlanan yasal düzenlemelerle ilgili halkın değerlendirme ve beklentilerinin belirlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde; başörtme oranları, örtünme yöntemleri ve tercih edilme nedenleri, örtünmeye başlama zamanı ve nedeni, başörtüsü kullanılan hanelerin oranı, halkımızın üniversite ve kamu kurumlarında başörtüsü yasağı konusundaki fikri ile siyasi parti ve yöneticilerinin bu konuya yaklaşımları hakkındaki değerlendirmeleri konu edilmiş, ayrıca siyasi partilerin oy potansiyelleri ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya Manisa, Mardin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Zonguldak ve Kırıkkale ’yi içeren 26 ilin merkez ilçe, diğer ilçe ve köylerinde 29 Ocak-1 Şubat 2008 tarihleri arasında toplam 1245 kişi ile cinsiyet, yaş, eğitim, merkez ilçe, kotaları uygulanarak, CATI (telefonla görüşme) yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde + / - 2.8 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. CATI yönteminde; örneklemde belirlenen illerin il merkezlerindeki, diğer ilçelerindeki ve köylerindeki bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.