Türkiye’de Siyasal Durum Araştırması, Ağustos 2007
Araştırmanın alan uygulaması Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon’u içeren 12 ilin merkez ilçelerinde 18 - 20 Ağustos 2007 tarihleri arasında toplam 1296 kişi ile cinsiyet, yaş, eğitim, merkez ilçe, kotaları uygulanarak, CATI (telefonla görüşme) yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde + / - 2.7 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. 22 Temmuz seçim sonuçlarındaki partilerin oy oranları dikkate alınarak, analizlerde ağırlıklandırılmış veriler kullanılmıştır. CATI yönteminde; örneklemde belirlenen illerin il merkezlerindeki bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.