İstanbul 2.Bölge Siyasal Durum Araştırması
Araştırmada İstanbul 2.bölgede siyasi partilerin durumu ve seçmen davranışları analizi ile en beğenilen lider konularında halkın görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada alan uygulaması İstanbul 2.bölge sınırları içinde Bayrampaşa, Beşiktaş, beyoğlu, Eminönü, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 13-16 Mayıs 2007 tarihleri arasında toplam 2651 kişi ile cinsiyet, yaş ve ilçe seçmen sayısı kotaları uygulanarak, cati (telefonla görüşme) yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde + / - 1.9 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. Cati yönteminde; örneklemde belirlenen illerin il merkezi, diğer ilçe merkezleri ve kırlara ilişkin varolan bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak havuzlardan bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.