Akşam Gazetesi için yapılan bu araştırmanın temel amacı, halkın 2011 genel seçimlerine doğru toplumun siyasal ve gündeme ilişkin bazı konularda talep ve tepkilerini analiz etmektedir. İnsanlara Saygı Devlet görevlileri vatandaşlara saygılı mı? Halkın %47’si kamu yetkisini kullanan makamların vatandaşlara ve onların haklarına yeterince saygılı davrandığını düşünmektedir. Aksi görüşte olanların oranı ise %44 civarındadır. Günlük yaşamda insanlar...
Bu araştırmanın ikinci bölümdeki temel amacı, gündeme ilişkin bazı konularda talep ve tepkilerini analiz etmektir. Araştırma 16-19 Mart tarihleri 31 ilin merkez ilçe/ilçeler, diğer ilçeler ve köylerinde toplam 1532 kişi ile yapılmıştır. Araştırma cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak 0,95 güven sınırları içerisinde +/- 2,5 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma 5 yıldan beri...
Bu araştırmanın birinci bölümdeki temel amacı, gündeme ilişkin bazı konularda talep ve tepkilerini analiz etmektir. Araştırma 16-19 Mart tarihleri 31 ilin merkez ilçe/ilçeler, diğer ilçeler ve köylerinde toplam 1532 kişi ile yapılmıştır. Araştırma cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak 0,95 güven sınırları içerisinde +/- 2,5 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma 5 yıldan beri...
Ocak ayında gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, son zamanlarda sık sık gündeme gelen ‘endişeli’ seçmenler konusunu araştırmaktır.  Referandumdan sonra özellikle Akdeniz ve Ege sahil kesiminde AK Parti yönetimi altında özel hayatlarına müdahale edileceği endişesini taşıyan bir seçmen kitlesinin varlığı konuşulur olmuştur. 'Endişeli modern' olarak isimlendirilen bu kitlenin sosyo-ekonomik durumu, siyasal tavrı ve ülke gündemindeki konulara...
Bu araştırmamızın amacı, halkın son zamanlarda ülke gündemini meşgul eden konular hakkında halkın görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda; sıcak bir gündem maddesi olan yumurta protestoları, yeni CHP örgütlenmesi, Kürt meselesi ile bağlantılı anadilde eğitim ve iki dil tartışmaları, dış politika konuları ve partilerin oy dağılımları araştırılmıştır. Araştırma; 31 ilin merkez ilçe/ilçeleri, diğer ilçeler ve köylerinde 25-29 Aralık...
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de toplumun başörtüsü sorununun algılanma biçimlerini ve bu sorunun eğitim ve iş hayatındaki yansımalarını tespit etmektir. Bu çerçevede başörtüsüyle ilintili farklı grupların görüşleri belirlenmiş ve karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bu araştırma genel olarak toplumun, özel olarak kadınların ve erkeklerin başörtüsü konusuna çeşitli yönleriyle bakışlarını tespit etmek amacını gütmektedir. Katılımcılardan;...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin genel başkanlığına gelmesi, 12 Eylül’de yapılacak olan kısmi anayasa değişiklik referandumu ve son olarak da YAŞ toplantılarında ortaya çıkan atama krizi ile  Türk siyasi hayatı yine hareketli günler yaşamaya başladı. AK Parti karşısında ciddi bir muhalefet yapma vaadi ve beklentisi ile ana muhalefet liderliği görevine başlayan Kılıçdaroğlu’nun bu beklentiyi görev yaptığı birkaç ayda tam olarak başardığını...
Anayasa mahkemeleri, bir ülkenin siyasi ve hukuki kaderini belirleyebilen en önemli yargı makamıdır. bu nedenle, bu mahkemelerin herhangi bir konuda karar verirken çok dikkatli davranmaları beklenir. Mahkeme, kararlarını hukuk dairesi içinde verdiğine dair bir algının toplumda yerleşmesine çaba göstermeli, hukuk dışına çıktığına dair şüphelerin oluşmasını önlemelidir.   Fakat Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin hukuku koruduğuna ve kararlarına...
Bu araştırma, İsrail ambargosu altındaki Gazze’ye yardım götüren gemilere İsrail askerlerinin müdahalesi, ve bunun sonucunda meydana gelen çok sayıda yaralanma ve ölümlerin Türk Halkı tarafından nasıl algıladığı ve beklentilerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir.    Özet İsrail ambargosu altındaki Gazze’ye yardım götüren gemilere İsrail askerlerinin müdahelesi sonucu çok sayıda yaralanma ve ölümler gerçekleşmiştir. Başbakan Tayip...
Bu araştırmanın amacı; Deniz Baykal’ın istifası ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığına seçilmesinin Türk  Siyasetine ve siyasi partilerin oy desteklerine etkisinin araştırılmasıdır. CHP’de yaşanan bu hızlı değişiklikler halen devam etmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin stabilleşmesi sonrasında bu araştırmada elde edilen bulgular şüphesiz değişecek ve kendi normaline dönüşecektir.  Bu sonuçları yaşanan olayların sıcak etkisiyle...