ÖSYM'ye ve Üsame Bin Ladin'in Öldürülmesi Olayına Bakış - Mayıs 2011
Bu araştırmanın temel amacı, son günlerde  ÖSYM’de yaşanan sorunlar ve Usame Bin Ladin’in öldürülmesi olayına ilişkin halkın görüşlerini belirlemektir.   ÖSYM’YE BAKIŞ Son bir yılda ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sürekli olarak sorunlarla karşılaşılmıştır. Özellikle son yapılan LGS’de ortaya çıkan olaylar toplumun büyük kesiminin tepkisini çekmiştir ve halen sorun devam etmektedir. Bu sorun bilhassa sınava giren öğrenciler ve ailelerinde büyük bir huzursuzluk kaynağı olmuştur. Yaşanan bu olayların halk tarafından nasıl algılandığını görmek için Nisan-2011 Türkiye Siyasal Durum Araştırması içine konuyla ilgili katılımcılara dört soru yönlendirilmiştir.   Halkın Sınava ve ÖSYM’ye Yönelik Algısı  Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun (%76) sınavın adil ve dürüst bir şekilde yapılmadığı kanısında olduğu, ayrıca %72’sinin ÖSYM kurumuna güvenmediği belirlenmiştir. Toplumda çok etkin bir yeri olan ÖSYM ve onun yaptığı sınavlar hakkında kamuoyunun bu kadar olumsuz bir kanaate sahip olması endişe verici bir durumdur.   Olayda hükümetin sorumluluğu Araştırmaya katılanların yarısından fazlasının (%56)  üniversiteye giriş sınavında son yaşanan şifre krizinde Hükümetin de sorumluluğunun olduğuna inandığı belirlenmiştir.   ÖSYM Başkanı istifa etmeli mi? Yaşanan bunca olaydan sonra halkın büyük çoğunluğu (%68) Prof. Dr. Ali Demir’in istifa etmesini istediği tespit edilmiştir. Görevinde kalmasını uygun görenler sadece %18’dir. Yetkililerin acilen konuya eğilmeleri, gençlerin ve ailelerinin huzursuzluğunu giderecek tedbirleri almaları gerektiği kanısındayız.    HALKIN USAME BİN LADİN’İN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINA BAKIŞI 11 Eylül saldırısını kim yaptı? 11 Eylül 2001’de yaşanan Dünya Ticaret Merkezi’ne yönelik saldırının etkileri tüm dünya ülkelerinde yoğun şekilde hissedilmiş ve adeta her fert bu olaydan zarar görmüştür. Ancak 11 Eylül 2001 olayı ile ilgili yine dünya kamuoyunda bitmeyen bir tartışma da saldırının arkasında kimin / kimlerin olduğu konusudur. Katılımcıların %25’inin saldırıyı Usame Bin Ladin’in yönettiği El Kaide örgütünün gerçekleştirdiğini düşünürken, %49’unun saldırıyı ABD içinde bir gücün gerçekleştirdiğine inandığı belirlenmiştir.   Silahsız yakalanan Usame Bin Ladin’in öldürülmesi Usame Bin Ladin’in silahsız halde yakalanarak öldürülmesini halkın %25’i onaylarken %62’sinin onaylamadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların %79’u Usame Bin Ladin’in öldürülmek yerine yargılanmasının gerektiği görüşünde olduğu tespit edilmiştir.   Usame Bin Ladin İslam dünyasını temsil eder mi? Halkın çok büyük bir çoğunluğunun (%78) Usame Bin Ladin’in İslam dünyasını temsil etmediğini düşündüğü saptanmıştır.   Usame Bin Ladin’in ölümü dünyada terörü azaltır mı artırır mı? Halkın %71 gibi büyük bir çoğunluğunun bu ölümün dünyada terörü artıracağını düşündüğü belirlenmiştir. Azaltacağını düşünenlerin oranı ise sadece %11’dir.