Halkın Suriye Olaylarına ve Gündem Konularına Bakışı - Mayıs 2011
Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında; Ortadoğu ve Arap ülkelerine paralel olarak gelişen Suriye’deki halk ayaklanmaları ve Türkiye gündemine ilişkin halkın görüşleri belirlenmiştir. Suriye Olayları Ortadoğu ve Arap Ülkelerindeki Protestolar Araştırmaya katılan seçmenlerin %59’unun Ortadoğu ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarının Batılı devletlerin kışkırtmaları ile gerçekleştiği düşüncesinde olduğu belirlenmiştir. Bu ayaklanmaları bir demokrasi talebi olarak görenlerin oranı  ise %30’dur. Halkımızın %60’ı Ortadoğu ve Arap ülkelerinde meydana gelen ayaklanmaların Türkiye tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünmektedir. Halkın %31’i ise aksi görüştedir.   Suriye’deki Baas Rejimi ve Türkiye’nin Tavrı Yine seçmenlerin neredeyse yarısı (%47) Suriye rejiminin devrileceğini düşünürken, Beşar Esad’ın protestocuları bastıracağını düşünenlerin oranı %27’dir. Araştırmaya katılanların %41’i Suriye’de yaşanan bu gelişmelere karşı Türkiye hükümetinin tavrını doğru bulmaktadır.  Halkımızın %45’i Türkiye hükümetinin Beşar Esad yönetimine yönelik telkinlerinin mevcut rejim üzerinde etkili olmadığı görüşündedir Seçmenlerin yaklaşık %65’i ise Suriye’de yaşanan gelişmelerin Türkiye’yi de etkileyeceği görüşündedir. Araştırmaya katılanların %45’i muhalif göstericilerin desteklenmesi gerektiğini düşünmektedir. Suriye rejiminin desteklenmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise %18’dir. Araştırmanın ilginç bir diğer sonucu; Suriye’de istikrarın sağlanması için Türkiye’nin gerekirse müdahale etmesini isteyenlerin oranı %44’tür. Böyle bir müdahaleyi uygun bulmayanların oranı ise %49’dur. Seçmenlerin %63’ü Suriye’ye dışarıdan bir askeri müdahaleye karşıdır. %29’luk bir kesim ise bunu desteklemektedir.  Vatandaşlarımızın yarısı Ortadoğu ülkelerinde demokrasinin mümkün olabileceği yönünde görüş bildirirken, aksini düşünenler %42’dir.    Gündem Yeni Anayasa Yapılabilir mi? 12 Haziran Seçimleri sonrası yeni bir Anayasa’nın yapılabileceğine inananlar  (%53) inanmayanlardan (%36) fazladır. Parti seçmenleri arasında yeni Anayasa’nın yapılacağına dair en büyük inanç AKP’li seçmenlere aittir (%64). CHP’li ve BDP’li seçmenlerin ise yarısı karşıt görüşe sahiptir.     Seçim Barajı Adil mi? Şu haliyle %10’luk seçim barajı ile yapılacak olan bir seçimin adil olmayacağını düşünen seçmenlerin oranı %49; böyle bir seçimin adil olacağı yönünde fikir belirten seçmenlerin oranı ise %41 olarak bulunmuştur.  BDP’li seçmenlerin %93’ünün böyle bir seçimi adil bulmadıkları belirlenmiştir. Bu oran CHP’li seçmenlerde %73 ve MHP’li seçmenlerde %52 kadardır.    “Kanal İstanbul” Hakkında Düşünceler Başbakan R.Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde halka açıkladığı “Kanal İstanbul”un büyük bir proje olduğunu düşünerek destekleyenlerin oranı %49’dur. %42’lik bir kesim ise bu projenin Türkiye’nin ve İstanbul’un acil ihtiyacı olmadığını ve desteklemediğini belirtmiştir. Bu projeye en büyük destek ¾ oranla AKP’li seçmenlerden gelirken, en büyük tepki %78’lik oranla CHP’li seçmenlerden gelmektedir.   Siyasetçilerin Kullandıkları Üslup Türkiye’de seçmenlerin %79’u siyasette bir üslup sorunu olduğu görüşündedir. Sadece %16’lık bir kesim böyle bir üslup sorunu olmadığını düşünmektedir. AKP’lilerin %74’ü, CHP’lilerin %84’ü, MHP’lilerin %83’ü ve BDP’lilerin %82’si bu görüşü desteklemektedir. Seçmenlerden R.Tayyip Erdoğan’ın üslubunu beğenenlerin oranı %53; Kemal Kılıçdaroğlu’nun üslubunu beğenenlerin oranı %25; Devlet Bahçeli’nin üslubunu beğenenlerin oranı %23; Selahattin Demirtaş’ın üslubunu beğenenlerin oranı ise %9’dur. AKP’li seçmenlerin %82’sinin R.Tayyip Erdoğan’ın üslubunu beğendiği; CHP’li seçmenlerin %55’inin Kemal Kılıçdaroğlu’nun üslubunu beğendiği;  MHP’li seçmenlerin %51’inin Devlet Bahçeli’nin üslubunu beğendiği ve BDP’li seçmenlerin %68’inin Selahattin Demirtaş’ın üslubunu beğendiği belirlenmiştir. Yukarıdaki değerlerden de anlaşılacağı üzere kullandığı üslup açısından en fazla sorun yaşayan lider Devlet Bahçeli’dir. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş izlemektedir.