Endişeliler Araştırması - Ocak 2011

Ocak ayında gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, son zamanlarda sık sık gündeme gelen ‘endişeli’ seçmenler konusunu araştırmaktır.  Referandumdan sonra özellikle Akdeniz ve Ege sahil kesiminde AK Parti yönetimi altında özel hayatlarına müdahale edileceği endişesini taşıyan bir seçmen kitlesinin varlığı konuşulur olmuştur. 'Endişeli modern' olarak isimlendirilen bu kitlenin sosyo-ekonomik durumu, siyasal tavrı ve ülke gündemindeki konulara bakışı detaylı şekilde incelenmiştir.  Araştırmanın örnekleminde referandumda hayır oylarının evet oylarından fazla çıktığı bütün iller ile Ankara ve İstanbul’da hayır oylarının fazla olduğu ilçelere yer verilmiştir.  Araştırma; Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Tunceli ve Uşak’ı içeren 21 ilin merkez ilçe/ilçelerinde 15–21 Ocak 2011 tarihleri arasında toplam 1225 kişi ile yapılmıştır. Araştırma cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler kotaları uygulanarak, 0,95 güven sınırları içinde ± 2,8 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın alan çalışmasında CATI yöntemi kullanılmıştır.