Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin (KOBİ) genel ekonomik durumunu, KOBİ işletmecilerinin beklentilerini ve Türkiye ekonomisiyle ilgili konulardaki kanaatlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın alan uygulaması, KOBİ’lerin yoğun olarak bulunduğu 20 il merkezi ve ilçelerinde bulunan toplam 2430 işletmede yüz yüze görüşme tekniğiyle...
Türk dış politikasıyla ilgili olarak, hükümetin performansı, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB), ABD, komşu ve diğer ülkelerle ilişkilerinin yanı sıra, Irak, Filistin-İsrail ve Kıbrıs sorunu ile çeşitli dış politika konuları hakkındaki halkın kanaatlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. NUTS-1 bölgeleme sistemini esas alan araştırmanın alan uygulaması Türkiye’yi temsil eden 12 il merkezinde toplam 2642 kişi ile, yaş ve cinsiyet kotaları...
Türk halkının genel ekonomik durumunu, ekonomik beklentilerini ve çeşitli ekonomik konularla ilgili kanaatlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada NUTS-1 bölgeleme sistemi kullanılmış, araştırmanın alan uygulaması Türkiye’yi temsil eden 12 il merkezinde toplam 2933 kişi ile, yaş ve cinsiyet kotaları uygulanarak, yüz yüze görüşme tekniğiyle...
Türkiye’nin Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ilişkin önemli gündem konularıyla birlikte, toplumun hayattan memnuniyeti, hükümetin ve devlet kurumlarının performansı, siyasi partilerin durumu, Irak ve Irak Seçimleri ile Türkiye’nin öncelikli sorunları konu edilmiştir. NUTS-1 bölgeleme sistemi kullanılmış olan araştırmanın alan uygulaması, Türkiye’yi temsil eden 12 il merkezinde toplam 2922 kişi ile , cinsiyet ve yaş kotaları uygulanarak, yüz yüze...