Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de toplumun başörtüsü sorununun algılanma biçimlerini ve bu sorunun eğitim ve iş hayatındaki yansımalarını tespit etmektir. Bu çerçevede başörtüsüyle ilintili farklı grupların görüşleri belirlenmiş ve karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bu araştırma genel olarak toplumun, özel olarak kadınların ve erkeklerin başörtüsü konusuna çeşitli yönleriyle bakışlarını tespit etmek amacını gütmektedir. Katılımcılardan;...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin genel başkanlığına gelmesi, 12 Eylül’de yapılacak olan kısmi anayasa değişiklik referandumu ve son olarak da YAŞ toplantılarında ortaya çıkan atama krizi ile  Türk siyasi hayatı yine hareketli günler yaşamaya başladı. AK Parti karşısında ciddi bir muhalefet yapma vaadi ve beklentisi ile ana muhalefet liderliği görevine başlayan Kılıçdaroğlu’nun bu beklentiyi görev yaptığı birkaç ayda tam olarak başardığını...
Anayasa mahkemeleri, bir ülkenin siyasi ve hukuki kaderini belirleyebilen en önemli yargı makamıdır. bu nedenle, bu mahkemelerin herhangi bir konuda karar verirken çok dikkatli davranmaları beklenir. Mahkeme, kararlarını hukuk dairesi içinde verdiğine dair bir algının toplumda yerleşmesine çaba göstermeli, hukuk dışına çıktığına dair şüphelerin oluşmasını önlemelidir.   Fakat Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin hukuku koruduğuna ve kararlarına...
Bu araştırma, İsrail ambargosu altındaki Gazze’ye yardım götüren gemilere İsrail askerlerinin müdahalesi, ve bunun sonucunda meydana gelen çok sayıda yaralanma ve ölümlerin Türk Halkı tarafından nasıl algıladığı ve beklentilerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir.    Özet İsrail ambargosu altındaki Gazze’ye yardım götüren gemilere İsrail askerlerinin müdahelesi sonucu çok sayıda yaralanma ve ölümler gerçekleşmiştir. Başbakan Tayip...
Bu araştırmanın amacı; Deniz Baykal’ın istifası ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığına seçilmesinin Türk  Siyasetine ve siyasi partilerin oy desteklerine etkisinin araştırılmasıdır. CHP’de yaşanan bu hızlı değişiklikler halen devam etmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin stabilleşmesi sonrasında bu araştırmada elde edilen bulgular şüphesiz değişecek ve kendi normaline dönüşecektir.  Bu sonuçları yaşanan olayların sıcak etkisiyle...
Bu araştırmanın amacı; son günlerde Deniz Baykal ile CHP’li bir kadın milletvekili arasındaki ilişkiye ait olduğu iddia edilen gizli çekilmiş video kayıtlarının internet sitelerine ve medyaya düşmesinden sonra yaşananlar ve bu olayın Deniz Baykal, CHP ve Türk siyasal hayatına olan etkilerini araştırmaktır.   Halkın öngörüsü ve Baykal’a  mesajı… Bu olayla ilgili gündemde tartışılan diğer bir konu da Baykal’ın istifasını geri alıp alamayacağı...
Bu araştırmada, CHP'nin 2010 yılında bedelli askerlik konusunu gündeme getirdiği günlerde, Üniversite Gençliğinin bir bütün olarak askerlik hizmetine ve özellikle bedelli askerliğe bakışı belirlemek amacıyla yapılmıştı. Ancak Mart-Mayıs 2010 sürecinde Hükümet bu konuya sıcak bakmamış ve gündemden düşmüştü. Van Depreminden sonra bu konu, bu defa Hükümet tarafından gündeme getirildi ve şuana kadar bu konu Hükümet tarafından netleştirilmedi. Her...
Bu kısa araştırma anayasa referandum paketi ile ilgili olarak Deniz Baykal‘ın teklifi ve onun üzerine yapılan tartışmaları halkın nasıl algıladığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. İlk sorunun cevabından anlaşılacağı üzere 14 Nisan Çarşamba günü itibari ile muhalefetin veya referanduma hayır diyenlerin avantajlı çıktığı anlaşılmaktadır. Araştırma, aynı zamanda, bu hafta gerçekleşen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika seyahatinin halk...
Güncel konulara dair kamuoyu görüşlerini ölçmeye çalışan bu araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Kırıkkale, Ordu, Samsun, Trabzon, Van, Zonguldak ve Osmaniye’yi içeren 31 ilin merkez ilçede 1 Nisan 2010 tarihinde toplam 810 kişi ile yapılmıştır.    Araştırma, halkın...
12 Eylül Anayasası’nın 1983 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana 30 yıla yakın uzun bir zaman geçti. Temel yapısı itibariyle antidemokratik bir felsefeye dayalı bu anayasa birbirlerinden farklı tüm siyasi taraflarca yoğun eleştirilere maruz kaldı. 1980’lerden bu zamana değin bazı  maddeleri değiştirilmiş de olsa, 12 Eylül Anayasası artık hem ülke hem de dünya gerçekleri ile ve zamanın ruhu ile iyice bağdaşmaz hale gelmiştir. Bu şartlar...