Bu araştırmanın amacı; son günlerde Deniz Baykal ile CHP’li bir kadın milletvekili arasındaki ilişkiye ait olduğu iddia edilen gizli çekilmiş video kayıtlarının internet sitelerine ve medyaya düşmesinden sonra yaşananlar ve bu olayın Deniz Baykal, CHP ve Türk siyasal hayatına olan etkilerini araştırmaktır.   Halkın öngörüsü ve Baykal’a  mesajı… Bu olayla ilgili gündemde tartışılan diğer bir konu da Baykal’ın istifasını geri alıp alamayacağı...
Bu araştırmada, CHP'nin 2010 yılında bedelli askerlik konusunu gündeme getirdiği günlerde, Üniversite Gençliğinin bir bütün olarak askerlik hizmetine ve özellikle bedelli askerliğe bakışı belirlemek amacıyla yapılmıştı. Ancak Mart-Mayıs 2010 sürecinde Hükümet bu konuya sıcak bakmamış ve gündemden düşmüştü. Van Depreminden sonra bu konu, bu defa Hükümet tarafından gündeme getirildi ve şuana kadar bu konu Hükümet tarafından netleştirilmedi. Her...
Bu kısa araştırma anayasa referandum paketi ile ilgili olarak Deniz Baykal‘ın teklifi ve onun üzerine yapılan tartışmaları halkın nasıl algıladığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. İlk sorunun cevabından anlaşılacağı üzere 14 Nisan Çarşamba günü itibari ile muhalefetin veya referanduma hayır diyenlerin avantajlı çıktığı anlaşılmaktadır. Araştırma, aynı zamanda, bu hafta gerçekleşen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika seyahatinin halk...
Güncel konulara dair kamuoyu görüşlerini ölçmeye çalışan bu araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Kırıkkale, Ordu, Samsun, Trabzon, Van, Zonguldak ve Osmaniye’yi içeren 31 ilin merkez ilçede 1 Nisan 2010 tarihinde toplam 810 kişi ile yapılmıştır.    Araştırma, halkın...
12 Eylül Anayasası’nın 1983 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana 30 yıla yakın uzun bir zaman geçti. Temel yapısı itibariyle antidemokratik bir felsefeye dayalı bu anayasa birbirlerinden farklı tüm siyasi taraflarca yoğun eleştirilere maruz kaldı. 1980’lerden bu zamana değin bazı  maddeleri değiştirilmiş de olsa, 12 Eylül Anayasası artık hem ülke hem de dünya gerçekleri ile ve zamanın ruhu ile iyice bağdaşmaz hale gelmiştir. Bu şartlar...
Oscar Ödülleri ABD ve Dünya’da önemli bir olay olarak yaşanan ve bütün dünya TV’lerinde canlı olarak yayımlanan Oscar Ödül töreni ve sonuçlarının halkımız tarafından ne derece ilgiyle takip edildiği araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Türk televizyon kanallarında hem canlı hem de tekrarlarının yayınlanmasına rağmen Oscar ödülüne layık görülen filmin ismini halkın sadece %1,4’ü doğru olarak hatırlamıştır. Ayrıca Oscar ödülüne...
İstanbul’da yapılan araştırmada, katılımcıların %49,1'i hayatından memnun olduğunu; %46,6'sının ise memnun olmadığını belirlenmiştir. Ocak 2010 tarihinde Türkiye genelinde yapılan araştırmada hayatından memnun olanların %51,5 olduğu düşünüldüğünde; İstanbul’da ikamet eden vatandaşların hayattan memnuniyet oranı ülke geneline benzemektedir. Araştırmaya katılan İstanbul halkının yarısı her ne kadar hayatından memnun olduğunu ifade etse de,...
Siyasal Tepkiler İstanbullu seçmenlerin %17,1’i mevcut siyasi partiler içinde oy verecekleri bir parti bulamadıkları için sandığa gitmediği veya geçersiz oy kullandığı belirlenmiştir.  Ayrıca %31,5’lik bir seçmen kitlesi daha önce oy verdiği ve ideolojisini beğendiği halde aynı siyasi partinin liderini veya adayını beğenmediği için bu partiye oy vermediğini ifade etmektedir. Seçmene bu gerekçe ile oy vermediği partinin hangisi olduğu...
Ordunun kendi içerisindeki darbe heveslileri ile yerince mücadele ettiğine inananların oranı (%46,5) ile bu kesimlerle yeterli mücadelenin yapılmadığına inananların oranı (%47,2) birbirine çok yakındır. Genelkurmay Başkanı’nın “ordu demokrasiye ve hukuka bağlıdır” sözünü defalarca dillendirmesine rağmen katılımcıların bu söze yeterince güveni olmadığı anlaşılmaktadır. Bu konuda 6 ay önceki araştırma sonucu ile bugünkü araştırma sonucu birbirine...
Bu araştırmanın temel amacı, son aylarda kamuoyunda tartışmaları devam eden demokratik açılım süreci ve ülkenin ekonomik durumu ile ilgili halkın görüşlerinin tespit edilmesidir. Ayrıca her ay olduğu gibi hayattan memnuniyet, Türkiye’nin gidişatı, partilerin oy potansiyelleri gibi konular da irdelenmiştir. Yaz aylarından itibaren gündemden hiç düşmeyen demokratik açılım veya Kürt açılımı şeklinde etnik hakların genişletilmesini ve kültürel...