Kılıçdaroğlu'nun Yükselişi - Mayıs 2010
Bu araştırmanın amacı; Deniz Baykal’ın istifası ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığına seçilmesinin Türk  Siyasetine ve siyasi partilerin oy desteklerine etkisinin araştırılmasıdır. CHP’de yaşanan bu hızlı değişiklikler halen devam etmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin stabilleşmesi sonrasında bu araştırmada elde edilen bulgular şüphesiz değişecek ve kendi normaline dönüşecektir.  Bu sonuçları yaşanan olayların sıcak etkisiyle birlikte değerlendirmek ve kalıcı sonuçlar için bir süre daha halkın algılamasını ölçmeye devam etmek gerekecektir.    Baykal'ın istifası kime fayda sağlar? Deniz Baykal’ın kaset komplosu sonucunda istifa etmesi ilk anda iktidar partisinin işine yarayacak gibi algılanmış olsa da Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklaması ve parti liderliğine büyük bir uzlaşı sonucunda seçilmesi bu algıyı tamamen değiştirmiş gözükmektedir. Araştırmaya katılan seçmenlerin büyük bir bölümü (%52) Baykal’ın istifasının en çok CHP’nin işine yarayacağını düşünmektedir. Kılıçdaroğlu’nun parti lideri olması ve Baykal ekibinin büyük ölçüde tasfiye edilmesi CHP’de yeni bir umut dalgasının doğmasına sebep olmuştur.Nitekim, seçmenlerin %71’i Baykal’ın tekrar CHP’nin genel başkanı olamayacağını, %69,5’i de Baykal’ın siyaseti bırakması gerektiğini düşünmektedir.   Kemal Kılıçdaroğluna ilişkin değerlendirmeler Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçmesi ile ortaya çıkan solda açılım ve yeni ümitlerin yeşermesine rağmen Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin temel problemlerinden olan İşsizlik sorunu, Kürt meselesi ve başörtüsü/türban meselesini çözebileceğine olan inanç oldukça düşüktür.   Ayrıca son günlerin en popüler siyasi polemiği olan Kılıçdaroğlu’nun “Recep Bey” söylemi seçmenlerin büyük bir bölümü tarafından onaylanmamaktadır.     Seçim olsa... Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin lideri olması aynı zamanda Baykal’sız bir CHP’nin daha başarılı olacağı görüntüsünü vermektedir. Adeta görünmez bir elin dokunuşu ile Baykal’ın ve ekibinin kısa sürede tasfiye edilmesini buruk ama gizli bir sevinçle karşılayan bir CHP seçmeni ile tanıştık. Baykal ve Baykalcılara rağmen CHP’nin yeni baştan dizayn edilmesi o kadar kolay oldu ki, sanırız bu işi planlayanlar bile bu kadarına şaşırıp kalmışlardır. Tüm bu hızlı değişimler neticesinde CHP bizim uzun yıllardır yaptığımız araştırmalara göre ilk defa %30 çıtasını aşmış gözükmektedir. Bununla birlikte İktidar partisi AK Parti ise herhangi bir oy kaybına uğramazken CHP’deki %10’ları bulan bu artış büyük ölçüde kararsız ve protesto oylarından bu partiye kayma şeklinde cereyan etmiştir. Dikkate değer bir bulgu da bu son dönemde MHP’nin oy oranında kısmı bir azalmanın görülmesidir.