Başörtüsü ve Toplumsal Uzlaşma: Başörtüsü Yasağının Kadınların Eğitim ve İş Hayatına Etkisi
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de toplumun başörtüsü sorununun algılanma biçimlerini ve bu sorunun eğitim ve iş hayatındaki yansımalarını tespit etmektir. Bu çerçevede başörtüsüyle ilintili farklı grupların görüşleri belirlenmiş ve karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bu araştırma genel olarak toplumun, özel olarak kadınların ve erkeklerin başörtüsü konusuna çeşitli yönleriyle bakışlarını tespit etmek amacını gütmektedir. Katılımcılardan; kadınlar başörtülü-başı açık ve erkekler ise eşi başörtülü olanlar-eşinin başı açık olanlar biçiminde sınıflandırılmıştır. Bu konuda yapılan araştırmalar içerisinde bu sınıflandırma ilk defa denenmiştir. Bu sınıflandırma sayesinde farklı kesimlerin başörtüsü konusuna bakışlarındaki benzerliklerin ve ayrışmaların tespiti amaçlanmıştır. Kamuoyunda başörtüsü yasağı sadece üniversitelerdeki genç kızların sorunu olarak algılansa da başörtülü kadınların özel sektörde istihdama yeterince dahil edilmemesi, düşük ücret ödenmesi, geri plandaki işlerde çalıştırılması ve diğer ayrımcılık türleri gibi bir takım sorunları vardır. Kuşkusuz bu sorunlar sadece başörtülü kadınlara özgü sorunlar değil tüm kadınların iş hayatında karşılaştığı “olağan” sorunlardır. Ancak bir kadın başörtüsü ile kamuda veya özel sektörde çalışmak isterse bu sorunlar diğer kadınlara göre daha fazla hissedilir hale gelmektedir.