İsrail Saldırısı - Haziran 2010
Bu araştırma, İsrail ambargosu altındaki Gazze’ye yardım götüren gemilere İsrail askerlerinin müdahalesi, ve bunun sonucunda meydana gelen çok sayıda yaralanma ve ölümlerin Türk Halkı tarafından nasıl algıladığı ve beklentilerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir.    Özet İsrail ambargosu altındaki Gazze’ye yardım götüren gemilere İsrail askerlerinin müdahelesi sonucu çok sayıda yaralanma ve ölümler gerçekleşmiştir. Başbakan Tayip Erdoğan’ın “One Minute” çıkışından bu yana Filistin ve Gazze’nin neredeyse dış dünyadaki tek savunucusu konumuna yerleşen Türkiye devleti ve özellikle Başbakan R.Tayyip Erdoğan için bu son baskın olayı daha başka önemli anlamlar da içermektedir. Girişimin ağırlıklı olarak Türk sivil dernekleri ve aktivistleri tarafından gerçekleştirilmesi, ölenlerin ve yaralananların çoğunun Türk vatandaşı olması, ve baskın sırasında İsrail komandolarının “one minute” diye bağırmaları üzerinde önemle durulamasına neden olmuştur.   Araştırma bulgularına göre de İsrail askerlerinin yardım gemilerine saldırmasının asıl amacının katılımcıların %45,3’üne göre “R.Tayyip Erdoğan'ı  iç ve dış kamuoyunda  zor duruma düşürüp yıpratmak”, %33,2’sine göre ise “Gazze ambargosunun delinmesini önlemek” biçiminde değerlendirilmiştir.  Ayrıca, bu soruyu katılımcıların yaklaşık beşte biri “fikrim yok” şeklinde yanıtlamıştır. Olayın sıcaklığı ile çok sayıda kişinin hala kafa karışıklığı yaşadığı söylenebilir.    TBMM, Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere tüm siyasi liderlerin olay ile ilgili İsrail Devleti’ni şiddetle kınayan söylemlerine rağmen araştırma bulgularına göre Türkiye'nin İsrail'e göstermiş olduğu tepkiyi yeterli görüyor musunuz? şeklindeki soruya katılımcıların %33,2’si “evet” derken %60,7’si tepkileri yeterli görmediğini ifade etmiştir. Bu sonuç halkın İsrail’e gösterilen tepkilerin dozunun artırılması gerektiği şeklinde de yorumlanabilir.