Popüler Kültür Araştırması - Nisan 2010
Güncel konulara dair kamuoyu görüşlerini ölçmeye çalışan bu araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Kırıkkale, Ordu, Samsun, Trabzon, Van, Zonguldak ve Osmaniye’yi içeren 31 ilin merkez ilçede 1 Nisan 2010 tarihinde toplam 810 kişi ile yapılmıştır.    Araştırma, halkın sanatçılar ve futbol takımları hakkındaki düşünce ve tutumlarını ölçmeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanlara seçeneklerde 5 kadın ve 5 erkek sanatçı ismi verilerek “Aşağıdaki Kadın / Erkek Sanatçılardan Hangisini Daha Çok Takip Ediyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Futbol takımları hakkındaki düşünceler ise “Sizce Hangi Takım Şampiyon Olur?" / “Hangi Takımın Şampiyon Olmasını İstersiniz?“ soruları ile  seçenek sunulmadan araştırılmıştır.      CATI yönteminde; örneklemde belirlenen illerin il merkezlerindeki bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.