Kaset Operasyonuna Yönelik Halkın Algısı ve Seçime Yönelik Tahmin - MAYIS/HAZİRAN 2011
Bu araştırmanın amacı, MHP’de yaşanan kaset operasyonuna ilişkin halkın görüşlerinin belirlenmesi, bu olayın başta MHP olmak üzere siyasi partilerinin oy destekleri üzerindeki etkisinin incelenmesi ve seçime az bir süre kala seçmen davranışının araştırılmasıdır.Bu araştırma 5 yıldan beri sürdürdüğümüz Türkiye'de Siyasal Durum Araştırmaları serisinin bir parçasıdır ve abonelerimiz için yapılmaktadır.   Araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli; Diyarbakır, Edirne; Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak’ı içeren 31 ilin merkez ilçe/ilçeleri, diğer ilçeler ve köylerinde 28-29 Mayıs tarihleri arasında toplam 1478 kişi ile yapılmıştır. Seçim sorularını içeren ikinci bir anket 9-10 Haziran tarihinde 870 kişi ile tekrar yapılmıştır. 9-10 Hazitanda yapılan seçim araştırmasında sadece partilerin oy destekleri araştırılmış ve sadece ona yönelik sorular sorulmuştur. Araştırmalar cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mayıs Araştırması 0,95 güven sınırları içinde ±2,5 hata payı; Haziran Araştırmasıise0,95 güven sınırları içinde ±3,5 hata payıile gerçekleştirilmiştir.