Türkiye’de Siyasal Durumu Araştırması, Mayıs 2007
“Türkiye’de Siyasal Durum” Araştırması, 2007 yılı Mayıs ayında Türk Halkı’nın Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde yaşanan olaylarla, siyasi partilerin durumuna ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van Zonguldak, Kırıkkale ve Mardin il ve ilçe merkezleri ile köylerinde (kent-kır nüfusu) 14-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında toplam 2469 kişi ile cinsiyet, yaş, eğitim, ilçe ve köy kotları uygulanarak, cati (telefonla görüşme) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde + / - % 2,02 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. Cati yönteminde; örneklemde belirlenen illerin il merkezi, diğer ilçe merkezleri ve kırlara ilişkin varolan bütün telefon numaraları ayrı ayrı havuzlarda toplanmış ve bu havuzlardan örneklem sayısı kadar telefon numarası tesadüfi olarak havuzlardan bilgisayar programı yardımıyla çekilmiştir. Hazırlanan anket formundaki sorular, deneklerle bilgisayar destekli online veri toplama mimarisi ile telefonla bire bir görüşülerek doldurulduktan sonra döküm ve kodlama işlemleri tamamlanmış, bulgular bilgisayar analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.