Oscar Ödülleri Farkındalığı ve Ermeni Sorunu - Mart 2010
Oscar Ödülleri ABD ve Dünya’da önemli bir olay olarak yaşanan ve bütün dünya TV’lerinde canlı olarak yayımlanan Oscar Ödül töreni ve sonuçlarının halkımız tarafından ne derece ilgiyle takip edildiği araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Türk televizyon kanallarında hem canlı hem de tekrarlarının yayınlanmasına rağmen Oscar ödülüne layık görülen filmin ismini halkın sadece %1,4’ü doğru olarak hatırlamıştır. Ayrıca Oscar ödülüne layık görülen erkek sinema oyuncusunun ismini hatırlayanların araştırmaya katılanların sadece %0,7’si olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılanlardan üniversite mezunlarının %5,9’u Oscar ödülü alan The Hurt Locker filmini, %1,6’sı ise erkek oyuncu Oscar ödülünü alan Jeff Bridges’i hatırlayabilmiştir. Sözde Ermeni Soykırım Oylaması Araştırmaya katılanlara “Sözde Ermeni Soykırımı Yasası son zamanlarda hangi ülkelerde oylandı” diye sorulduğunda halkın %20,1’i hem ABD’de hem de İsveç’te oylandığını doğru olarak bilmiştir. %17,9’u sadece ABD’yi, %9,8’i ise sadece İsveç’i hatırlayabilmiştir. %44,9’luk bir kitle ise bu gelişmeden haberdar değildir. ABD’de oylama yapıldığını hatırlayanlara bu tasarının hangi kurumda oylandığı sorulduğunda araştırmaya katılanların sadece %12,7’si Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonunu doğru olarak ifade edebilmiştir. %35,9’u Temsilciler Meclisi, %22’si parlamento, %5,4’ü senato derken %24,1’i hangi kurumda oylandığı konusunda fikri olmadığını ifade etmiştir. Bu konuda üniversite mezunları ve erkek katılımcıların bayanlara göre olayı daha iyi takip ettiği anlaşılmaktadır. Oylamanın İsveç’te yapıldığını söyleyenlere bu tasarının İsveç parlamentosundan kaç oyla geçtiği sorulduğunda %45,1’inin oy oranını doğru hatırladığı, %20,7’sinin ise yanlış hatırladığı ve %34,3’ünün de oylama rakamlarını hiç hatırlamadığı anlaşılmıştır. Türkiyede Yaşayan Kaçak Ermeniler Başbakan’ın bir konuşması üzerine son günlerde gündeme gelen Türkiye’de yasadışı yaşayan Ermenilerin durumu sorgulanmıştır. Araştırmaya katılanlara “Türkiye’de kaç adet kaçak ve yasa dışı olarak yaşayan Ermeni” olduğu sorulduğunda halkın %26,8’i başbakanın söylemi gibi 100 bin  kişi vurgulaması yaparken %38’i bu konuda fikri olmadığını söylemiştir. %35,3’lük kesim ise çok farklı rakamlar dile getirmiştir. Araştırmaya katılanlara Türkiye’de yasadışı ve kaçak olarak yaşayan Ermenilerin sınır dışı edilmesi konusunda fikri sorulduğunda %48,8’inin sınır dışı edilmelerini doğru bulduğu, %33,9’unun ise bunun yanlış olacağını düşündüğü %17,3’lük kesimin ise bu konuda fikir belirtmediği anlaşılmaktadır.  Yaşlı seçmenler gençlere göre bu konuda daha toleranslı olduğu anlaşılmaktadır. Farklı siyasal partilere oy veren seçmenlerin olaya bakışı da dikkate değer oranda değişiklik göstermektedir. Ermenilerin sınır dışı edilmesi olayını en çok milliyetçi gelenekten gelen BBP ve MHP’li seçmenler doğru bulmaktadır.  Bunları iktidar partisi olan AK Partili seçmenler izlemektedir. Sınır dışı etme olayına en fazla karşı çıkanlar  SP’li, BDP’li  ve protest tavırlı seçmenlerdir. Halkın, sınır dışı etme olayını bu kadar yüksek oranda doğru bulması iki nedene bağlanabilir: İlki, son günlerde yaşanan tartışmaların etkisi, İkincisi ise, bütün Batı ülkelerinde rutin olarak uygulanan kaçak vatandaşların sınır dışı edilmesi geleneğinin bilinmesidir. Uzun yıllardır kaçak olarak ülkemize gelen ve gelişleri devlet tarafından bilinen bu kişilerin bugüne kadar yasalar gereği sınır dışı edilmemiş olması bir hukuki sorundur. Ancak bugüne kadar gösterilen bu hoşgörünün bugün siyasette bir başka şekilde kullanılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Nitekim halkın yaklaşık üçte biri bu düşünceyi doğru bulmamaktadır.