Habur Şovu, Dersim Gafı ve Sarıgül’ün Çıkışı
Bu araştırmanın temel amacı, son aylarda kamuoyunda tartışmaları devam eden demokratik açılım süreci ve ülkenin ekonomik durumu ile ilgili halkın görüşlerinin tespit edilmesidir. Ayrıca her ay olduğu gibi hayattan memnuniyet, Türkiye’nin gidişatı, partilerin oy potansiyelleri gibi konular da irdelenmiştir. Yaz aylarından itibaren gündemden hiç düşmeyen demokratik açılım veya Kürt açılımı şeklinde etnik hakların genişletilmesini ve kültürel çoğulculuğu sağlamaya dönük hükümet inisiyatifli girişimler henüz halk nazarında yeterli desteği bulamamış gözükmektedir. Bu açılım politikalarına ve icraatlara katılımcıların %38,7’si destek verirken, %53,8 oranında büyük bir kesim destek vermediğini ifade etmektedir. Kasım 2009 araştırması ile karşılaştırıldığında ise birkaç puan da olsa destek oranının düştüğü ve desteklemeyenlerin oranın yükseldiği görülmektedir. Açılım sürecinin başladığı Temmuz ayından sonra gerçekleştirilen Ağustos 2009 araştırması ile karşılaştırıldığında bu açılıma karşı olanların oranında %10 bir artış gözlenmektedir. Hükümetin demokratik açılımı yönetme sürecini halkın %33,3’ü başarılı bulurken, yarıdan fazlası (%59,2) başarılı bulmamaktadır. Hükümeti bu süreci yönetmede başarısız bulanların siyasi tercihlerine göre değerlendirme yapacak olursak, beklenildiği üzere başta CHP’li (%87,7) ve MHP’li (%75,5) seçmenler gelmektedir. Türkiye’de kapatılan siyasi partilerin sayısı ve kapanma nedenleri çok çeşitli olmakla birlikte, kapanmadan dolayı en fazla mağdur olan şüphesiz ki DTP’nin temsil ettiği etnik temelli siyasi anlayıştır. Demokratik açılım sürecinin devam ettiği günlerde Anayasa Mahkemesi üyelerinin DTP’nin oybirliği ile kapatılma kararını açıklaması kamuoyu için sürpriz olmadı. Araştırma bulgularına göre; katılımcıların yaklaşık %70’i DTP’nin kapatılmasını doğru ve hukuki bulurken, katılımcıların yalnızca %25,3’ü kapatılma kararını onaylamadığını belirtmiştir. Mustafa Sarıgül’ün CHP ve Baykal’a karşı yıllardır sürdürdüğü siyasi mücadele kamuoyunun bilgisi dahilinde çeşitli defalar gündeme gelmiştir. Ocak ayı içerisinde Sarıgül liderliğinde yeni bir partinin kurulacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Araştırma bulgularına göre; Sarıgül’ün kuracağı partiye oy vermeyi düşünebileceğini ifade edenlerin oranı %28 ve oy vermeyeceğini ifade edenlerin oranı ise %54,6’dır. Bugün milletvekili seçimi olsa, kararsızlar ve protesto oyları dağıtılmaksızın halkın %32,3’ünün AK Parti’ye, %16,2’sinin CHP’ye ve %14,4’ünün de MHP’ye oy verecekleri anlaşılmaktadır. Kasım 2009 tarihinde yaptığımız araştırma ile karşılaştırıldığında, AK Parti’nin oy oranında bir değişim gözlenmezken, CHP’nin oy oranında yaklaşık 6 puan ve MHP’nin oy oranında ise 4 puanlık bir azalma olduğu görülmektedir. CHP’nin bu kadar kısa sürede yüksek bir oy kaybı yaşamasının nedenleri arasında Onur Öymen’in “Dersim gafı” ve buna Deniz Baykal’ın destek çıkması ile Mustafa Sarıgül’ün yeni parti kurma çalışmalarının sinerji yaratmasının etkili olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü Sarıgül’ün oy potansiyeli bizce sürpriz şekilde %5,8 olarak ölçülmüştür.