Türkiye’nin yüksek öğrenim politikası son dönemde kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Araştırmalarımızda artan üniversite sayısına karşılık üniversite kalitesi ve üniversite mezunlarının istihdamı sıklıkla bir sorun olarak ifade edilmektedir. Geçtiğimiz günlerde bu tartışmalara bir yenisi eklendi. Hükümetin bu yıl yaptığı düzenlemeye göre YKS’ye giren öğrencilerin ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilmesi için uygulanan baraj kuralı kaldırıldı. Bu gelişme akıllara «Üniversite mezunlarının ve üniversite sayısının art...
Pandemi, savaş ve ekonominin etkileri turizm sektöründe pandemi sonrası iyileşmeyi yavaşlatıyor. Özellikle dış pazarda Ukrayna-Rusya savaşının etkisi turizm sektörünün ilgisini yerli turiste çeviriyor. Ülkedeki enflasyon rakamları ise bu ilgiyi karşılıksız bırakabilir. Mevcut ekonomik durumu dikkate alarak indirimlerle Türk pazarını desteklemeye çalışan turizmcilerin beklentileri karşılanabilecek mi? ...
Bu araştırma raporu Türkiye’nin Nabzı Mart’22 nüshasının Avrupa Birliği ve NATO konulu kısmındaki sorulardan derlenmiştir. ...