Kadın Hakları ve Sorunları Raporu

Kadın hareketi hem örgütlülük hem de gündem yaratma yeteneği bakımından son zamanlarda oldukça etkili. Bir yandan da kadınların yaşadıkları sorunlar gündemden düşmüyor. Özellikle de kadına yönelik şiddet.

Kadınların en önemli sorunları arasında Türkiye kamuoyu %31 ile en başta ‘şiddet’i dile getiriyor. Eğitimsizlik %12 ile kadınların ikinci en önemli sorunu olarak görülüyor. Kadın-erkek eşitsizliği %6 ile üçüncü sırada. Toplumun %30’u da işsizlik, aile baskısı, taciz, mahalle baskısı ile birlikte bütün bu sorunların hepsini topluca kadınların en önemli sorunları olarak niteliyor.

 

Kadınlara ilişkin en önemli ve acil sorun olarak şiddet görülüyor. Bu, hem mevcut araştırmada hem de kamuoyuna yansıyan olaylarda karşımıza çıkıyor. Birçok kadının ölümüyle veya travmatik şiddet görmeleriyle sonuçlanan olaylardan toplumun büyük bir kesimi hükümeti sorumlu tutuyor. Halkın %46’sı kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılıkta hükümeti ‘çok sorumlu’, %28’i de ‘kısmen sorumlu’ tutuyor. Kadınların şiddete ve ayrımcılığa uğramalarında hükümeti sorumlu tutmayanların oranı ise %22.

 

Kadın- erkek eşitliği hem genel olarak insan hakları söylemleri ve sözleşmelerinde hem de ulusal yasal metinlerde yerleşik bir kabul. Ancak pratikte bu eşitlik fikrine aykırı olarak kadınlara yönelik ayrımcı politikalar hala oldukça yaygın. Kamuoyu da bu görüşte. Halkın %67’si kadınlar ve erkeklerin eşit şartlarda hayat sürdüklerini düşünmüyor. Kadın ve erkeklerin yaşam koşullarının eşit olduğunu söyleyenlerin oranı ise %30.