AB ve NATO'ya bakış

Bu araştırma raporu Türkiye’nin Nabzı Mart’22 nüshasının Avrupa Birliği ve NATO konulu kısmındaki sorulardan derlenmiştir.