Türkiye'nin Nabzı - 2013 TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve değerlendirmeleri içeren rapor MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır. Her yıl sonunda yaptığımız yıllık değerlendirme araştırmalarından birini 2013 yılı için bu ay gerçekleştirdik. Dolayısıyla araştırmamızın amacı halkın bitirmekte olduğumuz yılı nasıl değerlendirdiğini belirlemektir. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz konular; halkın ülkenin gidişatı ve gelecek beklentisi, Hükümetin önemli bir kısım icraatlarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve muhalefet partisi liderlerin görev onayları, beğeni seviyeleri, Kurumlara güven, AB ve NATO’ya bakış ve siyasi partilerin oy desteklerinin seviyesidir.  Bu araştırmanın alan çalışması 17 Aralık’tan önce gerçekleştirildiğinden Türkiye’yi sarsan son olayların etkisini içermemektedir. Bu konunun okuyucularımızca dikkate alınmasını özellikle belirtmek isteriz.  Aralık Türkiye’nin Nabzı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 31 ilde tabakalı örnekleme yöntemi ile 11 - 16 Aralık 2013 tarihleri arasında toplam 1253 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; cinsiyet, yaş ve NUTS-2 bölgeleri kotaları uygulanarak 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,8 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.