Türkiye'nin Nabzı - Şubat 2021

Daha önceki aylarda, Türkiye’nin kabuk değiştirdiğini ve toplumsal algıda ciddi dönüşümler yaşandığını vurguluyorduk. Koronavirüs Pandemisi, ekonomik kriz ve bu iki faktörün birbirinin içine geçtiği 2020-2021 süreci, algılarda değişimleri de beraberinde getirdi. Ve hatta, algılarda değişim ötesinde, dönüşümler de yaşanmaya başladı.

 

Türkiye’nin Nabzı raporları ve diğer araştırmalarımızla, toplumun gün be gün nabzını tutmaya çalılan MetroPOLL ekibi olarak bizler; Türkiye, “geçmişin alışkanlıklarını, ezberlerini de geride bırakıyor” diyorduk. Bizler, her ne kadar bu dönüşümü izlesek ve duyurmaya çalışsak da, ne yazık ki değişime dirençli birçok yapı ve kesim var. Muhalefetin de, toplumdaki değişim ivmesinin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz.

 

Asıl dostun acı konuşacağının unutulmaması gerek; eleştirinin de en yapıcı dostluk ve katkı olacağının da...

 

Ne yazık ki, eleştirilere sırtını dönenler, gün gelip de nasıl yalnızlaştıklarına tanık olur ve kendi hatalarının aynasındaki nahoş gerçeklerle başbaşa kalırlar. Sadece övülmek, kendilerine hep “evet efendim” diyenlerle çevrilmek ve kendi akıllarıyla yetinmek isteyenler, ortaya başarılı eserler koyamazlar.

 

Türkiye’den ümit kesip yurtdışına yerleşmek isteyenlerin oranının yaklaşık %50’ye vardığı; gençler arasında %70 seviyesine vardığı bir ortamda, kendi kendini tatmin etmek için vasatlığa değil, tevazu ile kendini gelişime açmaya ihtiyaç var. Nezaketin, öfke ve kabalığa kurban olduğu; “illa benim dediğim olacak” hırsının bilgi ve zekâyı ezip geçtiği bir dönemdeyiz. Bilgelik ve çelebilik, hâkir görülen kavramlar. İnsanların birbirlerinin gözünün içine baka baka yalan söyleyebildiği bir ortam hâkim.

 

“Ne oldum değil, ne olacağım” diyebilmek gerçek bir erdemdir.

 

Bu düşüncelerle, bu sefer de raporumuzu neredeyse tamamen muhalefeti mercek altına almaya ayırdık. Bir ülkede muhalefet, doğru ve yerinde eleştirileriyle, siyaseti ve toplumu temize çeken bir güç olmak zorundadır. Bu durum sadece Türkiye için değil, demokrasi ile yönetilmek arzusundaki tüm toplumlarda böyle olmalıdır.

 

Türkiye’de muhalefetin derinlemesine araştırılması ve muhalefete yönelik algıların gözden geçirilmesi, aslında tüm toplumun nasıl beklentilere, arzulara sahip olduğunun da ipuçlarını veriyor. Türkiye’yi anlayabilmek için, toplumun hangi beklentilerinin karşılandığını ve hangilerinin de karşılanmaktan çok uzak olduğunu irdelememiz gerek.

 

Görülen o ki, muhalefet partilerinin de Türkiye’nin değişiminin gerisinde kalmamaya, toplumun nabzını daha sıkı tutarak kendilerini değiştirmeye ihtiyacı var.

 

Türkiye'nin Nabzı Şubat ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 19 - 22 Şubat 2021 tarihleri arasında toplam 1604 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,45 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.