Türkiye'nin Nabzı - Ocak 2021

2021’e, 2020’yi aratmaması arzusu ve ümidi ile başladık. Mart 2020’den beri hepimizin hayatında çok şey değişti. Yeni yılda koronavirüse karşı geliştirilen aşıların, bizleri koruması ve pandemi öncesi yaşantımıza döndürebilmesi ümidini taşıyoruz.

 

Belki de daha bir süre eskiye dönmek mümkün olmayacak ve hatta bazı alışkanlıklarımız da kalıcı olarak değişecek. Bizler de MetroPOLL olarak, bu değişim ve belki de daimi dönüşüm döneminde toplumun algılarının nasıl değiştiğinin, Türkiye’nin nasıl bir süreçten geçtiğinin izini sürmeye çalışıyoruz.

 

Öncelikle, Türkiye’de seçmenlerin parti kimliğinin belirlediği zihin yapısında kırılmalar olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir ifade ile; toplum, bazı konularda ve sorunlarda parti kimliğinden de bağımsız olarak ortaklaşmaya başlıyor. Elbette, etkileri hemen herkesçe hissedilen ekonomiye yönelik şikayetler de bu ortaklaşmanın ardında yatan temel sebeplerden.

 

Genel olarak baktığımızda, Türkiye’de seçmenler arasında daha pragmatik bir anlayışın gelişmekte olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin refah standartları ve seviyesi yüksek, demokrasi ve temel hak ile özgürlüklerin güvence altında olduğu, üreten ve güçlü bir ülke olması arzusu, toplumun büyük çoğunluğunca paylaşılıyor. Bu arzu da, Türkiye’nin olması gereken yerle, olduğu yer arasında bir uçurum olduğu algısına dayanıyor. Dış ilişkilerde de, kendi çıkarını gözeten ancak, gerek Avrupa Birliği ve ABD, gerekse de Rusya ve Çin gibi farklı taraflarla iyi ilişkileri, dostane ve barışçı biçimde geliştiren bir ülke olma hedefi toplumun geniş kesimlerince paylaşılıyor.

 

Bu hedefe, toplumsal uzlaşı ve dayanışma ile gidilmesi gerektiği düşünülüyor; toplumun liderlere bakışı da, koşulsuz duygusal hayranlıklardan çok pragmatik bir hizmet anlayışına doğru evrilmiş vaziyette.

 

Türkiye, içten içe değişiyor, dönüşüyor ve geçmişin alışkanlıklarını, ezberlerini geride bırakıyor. Bundan bir 10 yıl sonra, tamamen kabuk değiştirmiş bir Türkiye göreceğimizi de söyleyebiliriz. Koronavirüs pandemisi ise, bu dönüşüm sürecini hızlandıran bir katalizör rolünü oynuyor.

 

Dönüşen Türkiye’nin, kendi önünü açacak bir başarı hikayesi olması ve 2021’in de bu yeni öykünün ilk bölümü olması dileği ile...

 

Türkiye'nin Nabzı Ocak ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 17 - 21 Ocak 2021 tarihleri arasında toplam 1575 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,47 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.