Türkiye'nin Nabzı - Aralık 2020

Toplumumuzda, Koronavirüs Pandemisi’ne yönelik endişeler, salgının ilk başladığı Mart ayından çok daha yoğun. Buna karşılık, aşı karşıtları ve “aşı tedirginlerinin” de, kamuoyunun yaklaşık olarak yarısını oluşturduğu gözleniyor.

 

Türkiye’nin de Koronavirüs Pandemisi’nin başından bu yana nabzı epey değişti. Karşımızda ekonomi başta olmak üzere ülkenin gidişatına yönelik kaygıları ve karamsarlığı oldukça yoğunlaşmış bir toplum var. Aralık 2020 verilerimize göre, Türkiye içinde “güçlendirilmiş parlamenter sisteme” destek yükselirken, ittifaklara dayanmayan bağımsız dış politikaya da destek artıyor.

 

Türkiye’nin yaşadığı bu içsel ve algısal dönüşüm, ekonomik sıkıntıların da iyice kamçıladığı, “ülkenin olması gerektiği yerde olamadığı” hissiyatından kaynaklanıyor olabilir. Bu dönüşümün siyaset sahnesinde de izdüşümleri olacaktır: bunların nasıl yansımalar olacağının izini 2021’de sürüyor olacağız.

 

Türkiye'nin Nabzı Aralık ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 19 - 23 Aralık 2020 tarihleri arasında toplam 1791 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,31 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.