Türkiye'nın Nabzı - Hükümetin Karnesi, Seçmenin Ekonomiye Bakışı ve OHAL / Ocak 2018

Yeni yıl Türkiye için özellikle dış politika açısında hızlı başlayan bir yıl oldu. Güney sınırımızda PYD tehdidine yönelik olarak Afrin’e yapılan operasyon bugünlerde devam ediyor. Bu araştırmanın saha çalışması, Afrin’e operasyon olasılıklarının konuşulduğu fakat harekatın başlamadığı bir süreç içinde gerçekleştirildi. Dolayısıyla elde edilen verileri bu bilgi ışığında değerlendirmek daha doğru olacaktır.

 

Ocak 2018 raporunda devam eden OHAL’in seçmen tarafındaki algısına, seçmenin OHAL konusundaki beklentilerine yer verilmiştir. Seçmen OHAL’in devam etmesini nasıl değerlendiriyor? Ne zaman kalkacağını düşünüyor?

 

Bu raporda ayrıca her sene Türkiye’nin Nabzı raporlarında yer alan hükümetin karnesine yer verilmiştir. Hükümetin sağlıktan dış politikaya, ekonomiden eğitime uyguladığı politikalara yönelik seçmen değerlendirmeleri ele alınmıştır.

 

Her ay olduğu gibi, Türkiye’nin Nabzı’nda ülkenin gidişatına yönelik seçmenin algısı incelenmiştir. Seçmenin ne kadarı ülke gidişatından memnun? Ülkenin en önemli sorunu seçmen nezdinde nedir? Seçmenin gündemi nedir? Bu konular ekseninde Ocak 2018’in gündem fotoğrafı çekilmiştir. Bu konulara ek olarak seçmenin geçim şartlarındaki değişim, ekonomi yönetimine dair algısı incelenmiştir.


Siyasetin biraz uzağında ama dünyanın gündeminde bir konu olan “kripto paralar” da Ocak ayı raporunda yer almaktadır. Türkiye’de seçmen bitcoin ve benzeri kripto paralardan haberdar mı? Algısı nasıl? Kripto para alıyor mu? Ocak ayında bankaların ve ekonomi yapıcılarının gözlerini diktiği kripto paraların Türkiye’deki durumuna yer verildi.

 

Bu konuların dışında Türkiye’nin Nabzı’nın siyasal durum ve liderlerin görev onayı bölümlerinin de Ocak ayı sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

 

Türkiye'nin Nabzı Ocak ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 13-19 Ocak 2018 tarihleri arasında toplam 1961 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde 2,21 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.