İstanbulluların Sporda Şikeye Bakışı - Şubat 2012
Bu araştırma son zamanlarda gündemi işgal eden sporda şike olup olmadığı konusunu irdelemektetir. Araştırma İstanbul’un tümünü kapsayan 39 ilçesinde 10–18 Şubat 2012 tarihleri arasında toplam 1174 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma; cinsiyet, yaş ve ilçe kotaları uygulanarak CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi ile 0,95 güven sınırları içinde +/- 2.9 hata payı ile gerçekleştirilmiştir.   Sporda Şike Yaygın mıdır? Araştırmaya katılan İstanbulluların %42’si sporda şikenin çok yaygın olduğuna, %35’i yaygın olmasa da var olduğuna ve %7’si sporda şikenin olmadığına inandığı belirlenmiştir.       Futbol Federasyonunun Kriz Yönetimi Şike olayları sürecinde İstanbulluların %59’u Futbol Federasyonu’nun süreci iyi yönetemediği kanısındadır. Aksini düşünenler ise sadece %22’dir.   Hangi Futbol Takımını Tutuyorsunuz? İstanbullu seçmenlerin %32’sinin Fenerbahçe’yi, %27’sinin Galatasaray’ı, %21’inin Beşiktaş’ı ve %5’inin Trabzonspor’u tuttuğu tespit edilmiştir. Bir takımı tutmayanların oranı ise %5,3’tür.