Üniversite Gençlik Araştırması-Demokrasi Algısı
Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve değerlendirmeleri içeren rapora ulaşmak için MetroPOLL'e ulaşınız. MetroPOLL araştırma şirketi olarak periyodik aralıklarla 2006 yılında birincisini, 2008 yılında ikincisini, 2010 üçüncüsünü ve son olarak 2013 yılında dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye üniversite gençlik araştırmaları ile Türk gençliğinin genel özellikleri ve sorunlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktayız. Üniversite gençliğiyle ilgili yaptığımız araştırmalarda örneklemin popülasyonunu dört yıllık meslek yüksek okulları ve fakülte öğrencileri oluşturmaktadır. Toplam 39 üniversite kapsamında, 2801  öğrenci ile yüz yüze görüşme  tekniğiyle yürütülmüş olan bu çalışmada, öğrencilerin üniversitelerinden memnuniyeti, siyasete ve sosyal olaylara bakışı, kendilerini nasıl tanımladıkları incelenmeye çalışılmıştır.