Türkiye'nin Nabzı Ocak 2014 - Yolsuzluk ve Cemaat-Hükümet Tartışmaları
Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve değerlendirmeleri içeren rapor MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır.  Bu araştırmanın temel amacı, 17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk operasyonu ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili halkın algısının belirlenmesidir.  Araştırmanın diğer bir amacı yaşanan olayların, halkın ülkenin gidişatı, gelecek beklentisi, siyasi partilerin oy destekleri üzerine etkisinin tespit edilmesidir. Kamuoyunda yoğun olarak yer alan Hükümet ile Cemaat arasındaki tartışmanın etkilerinin belirlenmesi de bu araştırmanın en önemli başlıklarından biridir.Ocak Türkiye’nin Nabzı araştırması ; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 31 ilde tabakalı rastgele örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 14 - 21 Ocak 2014 tarihleri arasında toplam 1545kişi ile yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,8 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.