Türkiye'nin Nabzı Kasım 2013-2
Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve değerlendirmeleri içeren rapor MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır. Kasım ayı karışık araştırmasında kamuoyunun gündemine yoğun şekilde giren kız-erkek yaşayan öğrencilere ve dershanelerin kapatılmasına yönelik tartışmalar hakkında halkın görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.  Ayrıca daha önce Türkiye geneli ve Ankara ili özelinde yaptığımız seçmenlerin parti bağlılığı ve stratejik oy verme davranışını bu ay İstanbul için gerçekleştirilmiştir. Kasım Türkiye’nin Nabzı araştırması ; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 31 ilde tabakalı örnekleme yöntemi ile 23 - 25 Kasım 2013 tarihleri arasında toplam 1263 kişi ile yapılmıştır. Araştırma; cinsiyet, yaş, eğitim, NUTS-2 bölgeleri ve kent/kır kotaları uygulanarak 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,8 hata payı ile gerçekleştirilmiştir.  İstanbul seçmeninin parti bağlılığı ve stratejik oy verme eğilimi özel dosyası ise İstanbul genelinde cinsiyet, yaş, eğitim ve ilçe büyüklük kotaları uygulanarak 9-18.11.2013 tarihleri arasında toplam 2044 kişi ile 0,95 güven sınırları içinde +/- 2.1 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. Her iki araştırmada da CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi kullanılmıştır.