Türkiye'nin Nabzı Ekim 2013
Bu sunum araştırmanın küçük bir kısmını kapsamaktadır. Araştırmanın tüm sonuçlarını ve değerlendirmeleri içeren rapor MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır.  Bu araştırmada hükümetin açıkladığı demokratikleşme paketinin halk tarafından nasıl algılandığını belirlemeye çalıştık.Araştırma; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 31 ilde tabakalı örnekleme yönetim ile 8-21 Ekim tarihleri arasında toplam 1200 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma; cinsiyet, yaş, eğitim, NUTS-2 bölgeleri ve kent/kır kotaları uygulanarak CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi ile 0,95 güven sınırları içinde +/- 2.8 hata payı ile gerçekleştirilmiştir.