Türkiye'nin Nabzı Eylül 2013
Bu sunum Eylül-2013 aylık gündem araştırmasının küçük bir kısmını kapsamaktadır. Türkiye'nin Nabzı Eylül 2013 başlıklı araştırmanın tüm sonuçları ve değerlendirmelerini içeren rapor sadece MetroPOLL abonelerine sunulmaktadır. Gündem raporu iki farklı araştırmanın sonuçlarını içermektedir. Bu araştırmaların ilki; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 31 ilde tabakalı örnekleme yöntemi ile 21-27 Eylül 2013 tarihleri arasında (Demokrasi Paketi açıklanmadan önce) toplam 1208 kişiyle cinsiyet, 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,8 hata payı ile, ikincisi Ankara merkezinde 05 - 13 Eylül 2013 tarihleri arasında toplam 1800 kişi ile 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,3 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmalar; cinsiyet, yaş, Türkiye'de NUTS-2 bölgeleri ve kent/kır kotaları uygulanarak CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.