Liderlerin İtibarı ve Kurumlara Güven - Ocak 2013
Bu araştırmanın amacı; Türk siyasi hayatına yön veren başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve muhalefet partilerinin liderleri olmak üzere diğer siyasetçilerin ve devletin temel kurumların itibarlarına yönelik halkın görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak’ı içeren 31 ilin kent ve kırında 26 Kasım – 01 Aralık 2012 tarihleri arasında toplam 1202 kişi ile yapılmıştır.   Türkiye iyiye mi kötüye mi gidiyor?   Araştırmaya katılanlardan Türkiye’nin ‘iyiye gittiğini’ düşünenlerin oranı %36 iken, Türkiye’nin ‘kötüye gittiğini’ düşünenler %47’dır. 2011 Aralık ayında gerçekleştirilen araştırmada bu oranlar sırasıyla %54 ve %38'idi. Geçen yıldan bu yana Türkiye'nin 'iyiye gittiğini' düşünenlerin oranında önemli bir düşüş kötüye gittiğini düşünenlerin oranında ise artış saptanmıştır.   Hayatınızdan ne derece memnunsunuz?   Türkiye genelinde halkın tüm şartlar dikkate alındığında %52'sinin hayatından memnun olduğu, %28’inin ise memnun olmadığı belirlenmiştir. Bir yıl önceye göre hayatından memnun olanların oranında 10 puanlık düşüş tespit edilmiştir   Türkiye'de demokrasi   Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %34'ü demokrasinin güçlendiğini, %29'u ise demokrasinin zayıfladığını düşünmektedir. Aralık 2011’de demokrasinin güçlendiğinin düşünenler %43’idi. Bu değerlerden de anlaşılacağı üzere son bir yıl içinde demokrasi algısında net bir düşüş (9 puan) belirlenmiştir.   Avrupa Birliği   Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için halk oylaması yapılsa evet oyu veririm diyenlerin oranı %43 iken hayır oyu veririm diyenlerin oranı %41’tir. Avrupa Birliği’ne olan destek Eylül 2008’den bu yana %69’dan %43’lere gerilemiştir.