Liderlerin Görev Onayı - Ocak 2013
Bu rapor; her yıl sonunda yaptığımız “Liderlerin İtibarı ve Kurumlara Güven” araştırmasının  liderlerin görev onayı ile ilgili kısmını içermektedir. Araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale,  Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak’ı  içeren 31 ilin merkez ilçe/ilçeleri, diğer ilçeler ve köylerinde 26 Kasım – 01 Aralık 2012 tarihleri arasında toplam 1202 kişi ile yapılmıştır.    Cumhurbaşkanı’nın görevini yapış tarzı Araştırmaya katılanların %76’sı Cumhurbaşkanı’nın görevini yapış tarzını onaylarken %19’unun onaylamadığı belirlenmiştir. Aralık 2011'de gerçekleştirilen araştırma sonuçları ile kıyaslandığında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görevini yapış tarzını onaylamaya ilişkin olarak, yaklaşık 5 puanlık bir düşüş belirlenmiştir.   Başbakan’ın görevini yapış tarzı Araştırmaya katılanların %59’unun Başbakan’ın görevini yapış tarzını onaylarken %35’inin onaylamadığı belirlenmiştir. Aralık 2011'de gerçekleştirilen araştırma sonuçları ile kıyaslandığında, Başbakan R.Tayyip Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamaya ilişkin olarak, yaklaşık 12 puanlık bir düşüş belirlenmiştir.   Ana Muhalefet Liderinin görevini yapış tarzı Araştırmaya katılanların %69’u Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ana Muhalefet Liderliği görevini yapış tarzını onaylamamaktadır. Onaylayanların oranı sadece %25 ‘tir. 12 Haziran milletvekili seçimlerinde CHP oy verdiğini söyleyen seçmenlerin sadece yarısı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev yapış tarzını onaylamaktadır.   Muhalefet Liderinin görevini yapış tarzı Araştırmaya katılanların %61’i Devlet Bahçeli’nin Muhalefet Liderliği görev yapış tarzını onaylamamaktadır. Onaylayanların oranı sadece %33‘tür. 12 Haziran milletvekili seçimlerinde MHP’ye oy verdiğini söyleyen seçmenlerin %59’u Devlet Bahçeli’nin görev yapış tarzını onaylamaktadır.