Türkiye Siyasal Durum Araştırması - Haziran 2012
Bu araştırma Türk halkının genel olarak ülkenin ve kendi kişisel geleceği hakkındaki beklentilerini, yaşanan son olaylara bakışını, ve bu olayların seçmenlerin oy verme davranışına etkisini ölçmek için yapılmıştır. Araştırma; Türkiye genelinde 47 ilde 11–20 Haziran 2012 tarihleri arasında toplam 5122 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma; cinsiyet, yaş ve yerleşim yeri kotaları uygulanarak CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi ile 0,95 güven sınırları içinde +/- 1.4 hata payı ile gerçekleştirilmiştir.