Liderlerin İmajı ve Kurumlara Güven - Aralık 2011
Bu araştırma 2011 sonunda gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı Türk siyasi hayatına yön veren başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve muhalefet partilerinin liderleri olmak üzere diğer siyasetçilerin ve devletin temel kurumların imajlarına yönelik halkın görüşlerinin belirlenmesidir.  CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’ÜN İTİBARI Cumhurbaşkanının Görevini Yapış Tarzı Araştırmaya katılanların %81’i Cumhurbaşkanının görevini yapış tarzını onaylarken % 17’sinin onaylamadığı belirlenmiştir. Bu sonuçtan Cumhurbaşkanı’nın halktan büyük oranda destek gördüğü anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın görev yapış tarzını AK Partili seçmenlerin %95’i en yüksek oranda onaylarken, CHP’li seçmenlerin sadece %54’ü ise en düşük oranda onaylamaktadır.  Yaklaşık 2 yıl önce (Ocak 2010 araştırması) gerçekleştirilen araştırma sonuçları ile kıyaslandığında, Cumhurbaşkanı Gül’ün görevini yapış tarzını onaylayanlarda yaklaşık 17 puanlık bir artış gözlenmektedir. Herkesin Cumhurbaşkanı Olma Hedefi Araştırma bulgularına göre, katılımcıların yaklaşık %26’sı Abdullah Gül’ün herkesin cumhurbaşkanı olma hedefine ulaşamadığını düşünürken, % 69’luk bir kesim Gül’ün bu hedefine ulaştığı görüşündedir. CHP’li seçmenlerin yaklaşık %50’si ve MHP’li seçmenlerin de yaklaşık %41’i Gül’ün bu hedefine ulaşamadığı düşüncesindedir. Abdullah Gül’e Verilen Görev Başarı Notu  Araştırmaya katılanların Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzına verdikleri not ortalaması 10 üzerinden 7,5’dur. Yaklaşık 2 yıl önceki (Ocak 2010) araştırma ile kıyaslandığında, bu konuda 1 puan civarında bir artış gözlenmiştir. Cumhurbaşkanı’nın Kişilik ve Liderlik Özellikleri Dürüstlük ve Güvenilirlik Algılaması: Araştırmaya katılanların % 85’i A. Gül‘ü dürüst ve güvenilir bir kişi olarak görmektedir.  Demokrat ve Özgürlükçülük Algılaması: Araştırmaya katılanların %76’sı A. Gül‘ü demokrat ve özgürlükçü bir kişi olarak algılamaktadır.  Güçlü ve Kararlı Lider Algılaması: Araştırmaya katılanların %77’si A. Gül‘ü güçlü ve kararlı bir lider olarak algılamaktadır.  Yukarıdaki her üç özelliğe ilişkin algı oranlarında 2 yıl öncesine göre artışlar gözlenmiştir.  Uzlaşmacı Lider Algılaması: Araştırmaya katılanların %86’sı A. Gül‘ü uzlaşmacı bir lider olarak algılamaktadır.  Herkese Eşit Uzaklıkta Algılaması: Araştırmaya katılanların %69’u A. Gül‘ü herkese eşit uzaklıkta bir lider olarak algılamaktadır.  Tarafsız Algılaması: Araştırmaya katılanların %66’sı A. Gül‘ü tarafsız bir lider olarak algılamaktadır.  Cumhurbaşkanlığı Süresi  Araştırmaya katılanlara Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı süresi ne kadardır diye sorulduğunda %40’ı 5 yıl, % 39’u 7 yıl olduğunu ifade ederken halkın % 16’sı bu konuda fikir belirtmemiştir.  BAŞBAKAN R. TAYYİP ERDOĞAN’IN İTİBARI Başbakan’ın görevini yapış tarzı Araştırmaya katılanların %71’i Başbakan’ın görevini yapış tarzını onaylarken %27’sinin onaylamadığı belirlenmiştir. Ak Partili seçmenlerin yaklaşık %96’sı Başbakan’ın görev yapış tarzını onaylamaktadır.  Yaklaşık 2 yıl önce (Ocak 2010 araştırması) gerçekleştirilen araştırma sonuçları ile kıyaslandığında, Başbakan R.Tayyip Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamaya ilişkin olarak, yaklaşık 20 puanlık bir artış gözlenmektedir. R. Tayyip Erdoğan’a Verilen Görev Başarı Notu Araştırmaya katılanların R. Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık görevini yapış tarzına verdikleri not ortalaması 10 üzerinden 7,3’dür. Ocak 2010 araştırması ile kıyaslandığında, bu konuda 1,7 puanlık artış gözlenmiştir. ANA MUHALEFET LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU’UN İTİBARI Ana Muhalefet Liderinin görevini yapış tarzı Araştırmaya katılanların %23’ü Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ana Muhalefet Liderliği görevini yapış tarzını onaylarken, %73’ünün onaylamadığı belirlenmiştir. 12 Haziran milletvekili seçimlerinde CHP oy verdiğini söyleyen seçmenlerin yaklaşık %56’sı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev yapış tarzını onaylarken %42‘si onaylamamaktadır.  Kemal Kılıçdaroğlu’na Verilen Görev Başarı Notu Araştırmaya katılanların Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet liderliği görevini yapış tarzına verdikleri not ortalaması 10 üzerinden 3,8’dir.  MUHALEFET LİDERİ DEVLET BAHÇELİ’NİN İTİBARI Muhalefet Liderinin görevini yapış tarzı Araştırmaya katılanların % 33’ü Devlet Bahçeli’nin Muhalefet Liderliği görevini yapış tarzını onaylarken, % 63’ünün ise onaylamadığı belirlenmiştir. Devlet Bahçeli’nin görev yapış tarzını MHP‘li seçmenlerin %56’sı beğenmektedir. Ocak 2010 araştırması ile kıyaslandığında, Devlet Bahçeli’nin görevini yapış tarzını onaylamaya ilişkin olarak, yaklaşık 7,5 puanlık bir düşüş gözlenmiştir.  Devlet Bahçeli’ye Verilen Görev Başarı Notu Araştırmaya katılanların Devlet Bahçeli’nin muhalefet liderliği görevini yapış tarzına verdikleri not ortalaması 10 üzerinden 4’dür.  BDP LİDERİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ’IN İTİBARI BDP Liderinin görevini yapış tarzı Araştırmaya katılanların %8’i Selahattin Demirtaş’ın görevini yapış tarzını onaylarken, yaklaşık % 86’sı ise onaylamadığı belirlenmiştir. Selahattin Demirtaş’ın görev yapış tarzını BDP‘li seçmenlerin yaklaşık %65’i desteklemektedir.  Selahattin Demirtaş’a Verilen Görev Başarı Notu Araştırmaya katılanların Selahattin Demirtaş’ın muhalefet liderliği görevini yapış tarzına verdikleri not ortalaması 10 üzerinden 1,9’dur.  KURUMLARA GÜVEN Kurumlara Güven 10 puan üzerinden yapılan değerlendirmeye göre; araştırmaya katılanların en çok güvendiği kurumun Cumhurbaşkanlığı olduğu (8,0), bunu sırasıyla Ordu (7,7), Polis Teşkilatı (7,6), Başbakanlık (7,4), TBMM (7,1), Hükümet (7,0), Anayasa Mahkemesi (6,7), Yargı ve Mahkemeleri (6,4), ve Medya’nın (5,2) izlediği belirlenmiştir. En az güvenilen kurumların ise sırasıyla CHP (3,8), MHP (3,8) ve Politikacılar (4,7) olduğu tespit edilmiştir.  Kamu Yöneticilerine Güven Araştırmaya katılanların en çok güvendiği kamu yöneticileri 10 puan üzerinden sırasıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül (8,0), Başbakan R.Tayyip Erdoğan (7,4), Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel (6,7), Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek (6,5), Anayasa mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç (6,2) ve İçişleri Başkanı İdris Naim Şahin (6,0). En az güvenilen kamu yöneticileri ise Muhalefet lideri Devlet Bahçeli (4,0) ve Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu (3,9)’dur. Siyasi Parti Liderlerine Güven Halkın en çok güvendiği siyasi parti lideri R.Tayyip Erdoğan (% 55,5) olarak görülmektedir. Daha sonra ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu (% 9,8) ve MHP lideri Devlet Bahçeli (% 5,3) gelmektedir.  En Çok Beğenilen Yaşayan Siyasetçi ve Devlet Adamı Araştırmaya katılanların en çok beğendiği siyasetçi % 33 ile R.Tayyip Erdoğan’dır. İkinci sırada ise Cumhurbaşkanı Gül (% 10) gelmektedir. Daha sonra sırasıyla Kemal Kılıçdaroğlu (%3,8), Süleyman Demirel (% 2,9) ve Devlet Bahçeli (% 2,1) gelmektedir. Hiçbir siyasetçiyi beğenmeyenlerin oranı ise % 16,5’tir.